نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۳۳,۰۸۷ نتیجه (۱.۸۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (866 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://journal.alzahra.ac.ir/.../article_2557_3e3898ddad93c35de... ۱۳۹۷/۹/۱۷ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF لینک در اینترنت-5_OP.PDF http://marefatfalsafi.nashriyat.ir/sites/.../5_OP_8.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۰ -  oµ »®Ž½ ;SwA S›°Bv« B´¯C SLv¯ ° ,™L†®« «BŸ B¼{A ° j±]° B´Ç¯C ¤±ª{ pA ZnBi q¼a _¼µ ³Ÿ k¯o¼£ Ao— ¬B®a j±]° ° ¾»{ »UnBL³M /SwA j±]±« ,»Ã¼{ »§°A ° ¥A j±]° »®Ž½ ;k®Tvµ...  
PDF -وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان https://lst.uk.ac.ir/.../article_2573_a2d8f5a2ee0ba2a35e4a7f974... ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  Therefore, traits such as RV/TV, hematocrit, HDL and cholesterol could be useful only in diagnosis of birds that are developing AS. Since it is shown that the...  
PDF -وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان https://lst.uk.ac.ir/.../article_2576_1fe36939b7707bd782cbc020f... ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  Therefore, traits such as RV/TV, hematocrit, HDL and cholesterol could be useful only in diagnosis of birds that are developing AS. Since it is shown that the...  
PDF Epilogue http://lisa.dennisbelmont.com/.../screen-time-epilogue.pdf ۱۳۹۴/۶/۴ -  2 Two-thirds of children un- der the age of two have watched TV.3 But just as DVDs for babies are becoming more deeply embed- ded in the fabric of families’ lives,...  
PDF 11.. https://ketabkadeh.com/wp-content/uploads/2018/11/11.pdf ۱۳۹۷/۹/۱ -  Cartoons are one of the daily habits for our children; studies have proven that an average child with a facility of a TV and a satellite connection at his home...  
PDF -سایت دانشگاه گیلان https://staff.guilan.ac.ir/staff/users/.../pdf(63).pdf ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  Key words: Football Development, Mass Media, Radio and TV, Print Media, Social Networks Intl. j. Sport Std. Vol., 6 (8), 490-497, 2016 491...  
PDF -سایت دانشگاه گیلان https://staff.guilan.ac.ir/staff/users/.../pdf(30).pdf ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  Key words: Football Development, Mass Media, Radio and TV, Print Media, Social Networks Intl. j. Sport Std. Vol., 6 (8), 490-497, 2016 491...  
PDF -مجله آب و فاضلاب http://www.wwjournal.ir/.../pdf_2182_35d1c6f729a8d97fac211a6edf... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF 10-IJTPE-Issue20-Vol6-No3-Sep2014-pp57-65.pdf-طراحی و میزبانی سایت... http://iotpe.com/.../10-IJTPE-Issue20-Vol6-No3-Sep2014-pp57-65.... ۱۳۹۸/۹/۱۱ -  Step 1: Line to line voltages, after TV-LLC are shown as (Figure 6): a b ab cn b c bc an V V T V V V T V         (7) That leads to a change in...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.