نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۵۶۶,۱۹۱ نتیجه (۱.۷۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق http://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/bcs/030731.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۴ -  Branko Lukić g. John Ostojic Prijevod Predmet br.: IT-97-24-T I 31. juli 2003. SADRŽAJ Presuda se sastoji od tri glavna dijela. Prvi dio bavi se...  
PDF Niñas y niños en un mundo urbano http://cms.fideck.com/userfiles/.../24013316701028699.pdf ۱۳۹۴/۷/۱۴ -  ISBN: 978-92-806-4599-6 No. de venta de las Naciones Unidas: S.12.XX.1 Fotografías Portada Unos niños bailan en un asentamiento precario en una colina de...  
PDF PDF (text + suppl. info) http://www.brucearchibald.com/.../Archibald-et-al-2014-PALAIOS-... ۱۳۹۴/۷/۲۳ -  97% of its . 1200 species. Our findings suggest that this turnover is consistent with two key adaptations in the Chrysopinae: a tympanum that detects echolocation...  
مقاله بررسی علل کاهش سطح هوشیاری غیر تروماتیک و فاکتورهای مرتبط با... https://www.civilica.com/.../Paper-AMSMED19-AMSMED19_217=بررسی-... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی (توصیفی-تحلیلی) در مقطع زمانی یک سال از اردیبهشت 96 تا اردیبهشت 97 انجام شد. کلیه کودکان با سن 2 ماه تا 14 سال که با کاهش...  
PDF دانلود بلک لیست دانشگاه آزاد97-چاپ مقاله اشراق https://isi-isc.com/storage/.../ac-doc-Tc1549113881vK.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  دانشگاه آزاد اسامی معاونت پژوهش و فناوری های تحصیات تکمیلیاداره کل امور پژوهشی و پروژه نامعتبر جات و انتشارات جعلی و فهرست م 79/01/52تاریخ انتشار:  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 97/10/25-دانشگاه... http://liau.ac.ir/.../فهرست_مجلات_نامعتبر_دانشگاه_آزاد-دی_97.pd... ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  و انتشارات جعلی و فهرست م 79/01/52تاریخ انتشار: فبو تسرهتیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 97/10/25-دانشگاه... http://research.iauctb.ac.ir/.../1548154758-invalid-journals-97... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  و انتشارات جعلی و فهرست م 79/01/52تاریخ انتشار: فبو تسرهتیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF دانلود فهرست_مجلات_و_انتشارات_جعلی_و_نامعتبر97.pdf-دانشگاه آزاد... http://iaumazandaran.ir/.../فهرست_مجلات_و_انتشارات_جعلی_و_نامعت... ۱۳۹۷/۱۱/۱ -  و انتشارات جعلی و فهرست م 79/01/52تاریخ انتشار: فبو تسرهتیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF دریافت لیست مجلات نامعتبر-دانشگاه آزاد یزد http://iauyazd.ac.ir/images/Invalid_Journals_97.10.25.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  و انتشارات جعلی و فهرست م 79/01/52تاریخ انتشار: فبو تسرهتیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات نامعتیر- دیماه 1397-دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر http://research.iaukhsh.ac.ir/.../Majalat-Na-motabar-97.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  و انتشارات جعلی و فهرست م 79/01/52تاریخ انتشار: فبو تسرهتیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.