نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۵۶۶,۱۹۱ نتیجه (۱.۷۳۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF מפקד אוכלוסין שנערך בשנת 2011-سازمان ملل متحد http://unstats.un.org/unsd/.../nepal-census-2011-vol1.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۶ -  Similarly, Total number of households in the country is 5,427,302 with 5,423,297 individual households and 4,005 institutional households (Barracks, Hostels, Monasteries...  
PDF صد ویژگی شخصیت سالم (دانلود+)-تاریخ ایران http://files.tarikhema.org/pdf/falsafe/24905.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  ....................................................................................................� �������...  
PDF صد ویژگی شخصیت سالم -www.tedu.ir http://www.tehrangam.tedu.ir/.../xan9co7m3nft3iu9td0l.pdf.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  ....................................................................................................� �������...  
PDF لیست سیاه مجلات علمی برای دانشگاه آزاد https://book-pub.ir/storage/.../ac-doc-0e1569913526KA.pdf ۱۳۹۸/۸/۳ -  393 8 Code: 98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ...  
PDF لیست مجلات و نشریات جعلی‬ و‬ نامعبتر (/06/26 ‏98)-دانشگاه آزاد اسلامی... http://agriculture.srbiau.ac.ir/.../1569752120-invalid-journals... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
  PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار:... http://bayanbox.ir/.../لیست-مجلات-نامعتبر-دانشگاه-آزاد-منتهی-به... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی دانشگاه آزاد -دانشگاه آزاد اسلامی... http://technology.iau-arak.ac.ir/.../1569303876-jali-journals-o... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 8931/2/62-دانشگاه... http://www.isu.ac.ir/.../IAU_Invalid_Journals_ok_98.6.26.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات نامعتبر و جعلی- شهریور 98-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://malayeriau.ac.ir/.../فهرست_مجلات_نامعتبر_و_جعلی-_شهریور_... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و... http://www.vcr.mshdiau.ac.ir/.../Invalid Journals ok 98.6.26.pd... ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.