نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۵۶۶,۱۹۱ نتیجه (۰.۰۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کلیک-دانشگاه آزاد اسلامی مشهد http://www.mshdiau.ac.ir/images/amoozesh/98.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 8931/2/62-دانشگاه... http://www.isu.ac.ir/.../IAU_Invalid_Journals_ok_98.6.26.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و... http://www.vcr.mshdiau.ac.ir/.../Invalid Journals ok 98.6.26.pd... ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 8931/2/62-چاپ... https://isi-isc.com/storage/.../ac-doc-rZ1579524570kV.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  8584 Code: 98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی دانشگاه آزاد -دانشگاه آزاد اسلامی... http://technology.iau-arak.ac.ir/.../1569303876-jali-journals-o... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF لیست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی-دانشگاه آزاد اسلامی... http://agri.iauahvaz.ac.ir/.../1569570485-invalid-journals-ok-9... ۱۳۹۸/۷/۱۰ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات نامعتبر و جعلی- شهریور 98-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://malayeriau.ac.ir/.../فهرست_مجلات_نامعتبر_و_جعلی-_شهریور_... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF بدون عنوان http://uc.irpdf.com/.../healthy personality[www.irpdf.com].pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -  ....................................................................................................� �������...  
PDF دانلود فایل (4) کتاب Pure Water به زبان اصلی - فایل 1 http://www.avabsanat.com/.../4db42cd8abe549f89d039a3366b456a8.p... ۱۳۹۴/۶/۶ -  In 1977, Osmonics developed the TONKAFLO® pump for use in their RO/UF systems and created the TONKAFLO product line. This versatile pump also is being used to...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 8338/3/8-سازمان... http://rsh.rvp.iau.ir/.../مجله هاي نامعتبر دانشگاه 9838.pdf ۱۳۹۸/۴/۶ -  98/20 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :3/8/88 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.