نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۳,۵۲۴,۶۵۰ نتیجه (۱.۸۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (4082 K) http://www.jicr.ir/.../article_353_19d4b97b73cffcb5e6b62747e16c... ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  ... درسی بررسی تطبیقی سیر تاریخی نمود جنسیت در کتاب -1391ساله ( 70فارسی، انگلیسی، و فرانسه...  
PDF /3/18/303416 1396/12/21 شماره پیگیری 7611380-دانشگاه دولتی بجنورد https://ub.ac.ir/.../نشریات نامعبر وزارت علوم-اسفند 96.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم - اسفند 1396 http://aletaha.ac.ir/file/download/page/1568527412-3.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF /3/18/303416 1396/12/21 شماره پیگیری 7611380-مجتمع آموزش عالی اردکان https://www.ardakan.ac.ir/files/research/r97/oloum.pdf ۱۳۹۹/۱/۸ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF دانشگاه خوارزمی تهران-دریافت دفترچه https://igtc.khu.ac.ir/files/.../Final_Booklet_of_IGTC_2018.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  ‎Akbari …………………………………………………………………………. 15 A generalisation of Feit-Seitz's theorem S‎. ‎H‎. ‎Alavi ………………………………………………………………………. 20 Which group...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-وب سایت دانشگاه... http://pajuheshi.urmia.ac.ir/.../BlackList Final 13961221 (MSRT... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF وب سایت دانشگاه مازندران-سال 1396 http://tech.umz.ac.ir/.../فهرست_نشريات_نامعتبر_عتف_1397.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۹ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ ای در علوم انسانی، دوره نهم، شماره 2، بهار... http://www.isih.ir/jufile?ar_sfile=7283 ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  متغیرهای اقلیمی نیز سهمی معهادل به دریاچه شده ها و پیشروی جبهه آب شور ها، روند افت تراز آبخوان نیاری معرف آبخوان هرچند آب ساحلی دریاچه نیز، دسهت حال تراز آب...  
PDF مقاله انگلیسی-سازمان نظام مهندسی استان فارس https://www.fceo.ir/image/News/lhfdrk3l.muv.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  , 4(1), 3-14. Nakashima, M., Roeder, C.W. and Maruoka, Y. (2000), “Steel moment frames for earthquakes in United States and Japan”, J. Struct. Eng., ASCE,...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-دانشگاه الزهرا(س) https://www.alzahra.ac.ir/.../FehrestNashriatNamotabar96.pdf ۱۳۹۹/۱/۳ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.