نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳,۵۲۴,۶۵۰ نتیجه (۱.۸۹۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (986 K) اثرات متقابل کشت توام برنج و میگوی رودخانه‌ای... https://japb.guilan.ac.ir/.../article_2730_3e02bf2689ef1d43d6d6... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF متن کامل [PDF 696 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://qhts.modares.ac.ir/article-10-1889-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  ،نادرستی آن در بخش تحلنل و تطبن رویکرد تفسیری -3-2 به زبان مقصد اسیت. بیدون ،شرح کلام و بنان معنای یک متن معنایبه ،ترجمه تفسنری قرآن دربردارنده برخی واژگان و اصطلاحات...  
PDF متن کامل [PDF 1059 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://qhts.modares.ac.ir/article-10-11380-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  در ایین شیمار مییاخته شده است، نخستین راهنمای مترجم برای دستیابی به برابری در ترجمه بیهشن ای در ایم ضمن تبیین اهمیت شناخت معنای ارجاعی در دستیابی بیه برابیری دقییر...  
PDF ارزیابی تابآوری کالبدی شهر در برابر زلزلههای احتمالی؛ نمونه موردی:... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj00NjI0Jl9hY3... ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  nóeL( شاد خواهناد بادل افزایش سریع جمعیات، کمباود مناابع و مادیریت نادرسات آن عناوان سبب شده است که مخاطرات طبیعی بیش از بایش باه ,POC( یک عامل مهم تهدید کنند جوامع...  
PDF اصل مقاله (2043 K)-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4624_f10ab8fff3858f2d9514... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  nóeL( شاد خواهناد بادل افزایش سریع جمعیات، کمباود مناابع و مادیریت نادرسات آن عناوان سبب شده است که مخاطرات طبیعی بیش از بایش باه ,POC( یک عامل مهم تهدید کنند جوامع...  
PDF برنامه راهبردی و عملیاتی-دانشگاه الزهرا(س) http://theology.alzahra.ac.ir/.../elahiyat-amaliyati.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  می گعملیاتی برنامه ریزیمحتوای رویکرد بهبود تدریجی، باعث تقویت در واقع براساس این رویکرد، دانشگاه تلاش می کند با پایش و تحلیل برنامه ها، اشکالات را هر سال نمودن...  
PDF اصل مقاله 780.53 K-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://sarzamin.srbiau.ac.ir/.../article_14892_b16c0b1b34fbd44a... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  در مورد قوم بلون نتابت ب ساایر اقوام ایرانی، این متدل در ایران امروزی حادتر سر است ک در سرتاواقعیت این ههای اقوام با دولت مرک ی در ایران نشاان دهند ییابی تاریخی...  
PDF راهنماي ارزشيابي دانشگاه ها در سال 2017-دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://sci.mazums.ac.ir/.../راهنمای ارزشیابی 96 دانشگاهها.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF -توزیع نیروی برق شیراز https://www.shirazedc.co.ir/.../Power Transformers - Dasgupta.p... ۱۳۹۷/۱/۳ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF A History of Knowledge http://history-of-knowledge.com/ ۱۳۹۴/۷/۱۲ -  Francis Bacon The man who does not read has no advantage over one who can not. Mark Twain It is undesirable to believe a proposition when there is no ground...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.