نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۳,۵۲۴,۶۵۰ نتیجه (۱.۷۹۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF لیست کتب فهرست شده سال 96-95 لیست کتب 96-دانشگاه شهید بهشتی http://sbu.ac.ir/Cols/Physics/.../لیست کتب فهرست شده 96.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  یاه نومزآ تلااوس هعومجم68-79 دشرا یسانشراک یحیرشت خساپاب یمیش هعومجم 548034 1396/11/03 کینورتکلا ياهدربراک و ينابم 548051 1396/11/04 لئاسم عماج حیرشتیج دیوید کیمانیدورتکلا...  
PDF لیست کتابهای اهدایی فهرست شد ه سال -59 59 دانشکده شیمی و فیزیک تاریخ... https://lib.sbu.ac.ir/Cols/Chemistry/.../list kotob 96.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  یاه نومزآ تلااوس هعومجم68-79 دشرا یسانشراک یحیرشت خساپاب یمیش هعومجم 548034 1396/11/03 کینورتکلا ياهدربراک و ينابم 548051 1396/11/04 لئاسم عماج حیرشتیج دیوید کیمانیدورتکلا...  
PDF دانلود راهبرد 5-سایت دانشگاه شیراز http://farhangi.shirazu.ac.ir/ufd/uploads/2019/.../راهبرد-5.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  گرفتن در یک منطقه 1396بهار –شماره پنجم –سال سوم دانشجویی راهبرد –فصلنامه علمی 5 ) نیز به تصمیمات نادرست دولت و مسؤولان مدیریت منابع 4102 ,inadaMبر این، مدنی...  
PDF ملاحظات: http://92.242.195.142/.../DownloadHandler.ashx?id=889 ۱۳۹۶/۷/۵ -  م سئولیت های نا شی از خلل در ا ستخدام افرادی كه توانایی شركت در تمام یا بخ شی از دوره یک ساله مهارت آموزی را - شاادگان شاارایط خال مثل باردار بودن ، فرزند معرفیر...  
25 آبان 1396 -كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي،... https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SeminarListPaper.aspx?ID=1930 ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  Collapse دوره های مجمع دوره های مجمع دوره 2, 25 آبان 1396 تبلیغات فهرست مقالات منتشره در مجمع : تعداد 94 مورد یافت شد از 10 كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين ايران و جهان...  
SID.ir | لیست مجامع علمی آتی-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir/Fa/Seminar/ConferenceList.aspx ۱۳۹۳/۷/۲۷ -  ..) بر اساس اعتبار علمی برگزار کننده اصلی و اعتبار کمیته علمی آن سنجیده می شود. دی 1396 كنفرانس فيزيك رياضي ايران (7 دي 1396) همايش بيوانفورماتيك ايران (13 تا 15 دي...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180407142010-9834-231.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF بدون عنوان http://www.ensani.ir/storage/.../20180407141825-9834-216.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/.../browse.php?a_id=12124&sid=1&a... ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  سامانه اطلاعات جغوافیايی انجام شرد ثبرت اطلاعات دموگوافیك و اپیدمیولوژيك اسا بو نگوتحلیلی گذشته-مطالعه توصیفی اين ها:مواد و روش دانشرگا در 1196-1396هرای سال...  
PDF دانلود ##common.downloadPdf## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/.../4536// ۱۳۹۶/۱/۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.