نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳,۵۲۴,۶۵۰ نتیجه (۱.۸۶۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF لیست سیاه وزارت علوم تحقیقات فناوری-دانشگاه هنر - اصفهان http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/.../BlackList13961221.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  سیاستگذاری و برنامه بسمه تعالی یجراخ یلعج و ربتعمان تایرشن تسرهف– هامدنفسا 1396 2 فیدر هلجم ناونع ISSN هیامن زا یخرب یاه ششوپهدنهد بیوصت...  
PDF نشریات خارجی نامعتبر-دیوان محاسبات کل کشور http://elmi.dmk.ir/files/site1/files/namotabar-esfand96.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۹ -  سیاستگذاری و برنامه بسمه تعالی یجراخ یلعج و ربتعمان تایرشن تسرهف– هامدنفسا 1396 2 فیدر هلجم ناونع ISSN هیامن زا یخرب یاه ششوپهدنهد بیوصت...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-دانشگاه الزهرا(س) https://www.alzahra.ac.ir/.../FehrestNashriatNamotabar96.pdf ۱۳۹۹/۱/۳ -  سیاستگذاری و برنامه بسمه تعالی یجراخ یلعج و ربتعمان تایرشن تسرهف– هامدنفسا 1396 2 فیدر هلجم ناونع ISSN هیامن زا یخرب یاه ششوپهدنهد بیوصت...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی یزد-رزومه http://web.ssu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub49/persiancv.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF تبیین و ارائه مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی-پایگاه اطلاعات پژوهشی... http://irisweb.ir/files/site1/.../article-1086-576980.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  نشان را آن مختلف ابعاد بین روابط و شد پدیدار نفت ملی شرکت در بانی( دیده نظام در استراتژیست پرورش براي الگویی کاوش به منجر پژوهش این از حاصل هاي یافته نهایت،...  
PDF بررسی وضعیت بهرهوری نیروی کار و بهرهوری دستمزد رقابتپذیری نیروی کار... https://www.nipo.gov.ir/.../File.aspx?FileId=d6ba1b67-cb0f-472d... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  نفر کارکن و بیشتر 10در صنایع با : مریم حجتی، هادی رامینتهیه کنندگان وریمشاوره بهره: پایش، پژوهش و معاونت 1396تاریخ تهیه: تابستان وری وری نیروی...  
PDF اصل مقاله (2896 K) پایداری نظام‌های حکمرانی آبِ حوزه زاینده‌رود در... http://www.isih.ir/.../article_265_dc8310eeebb211b530cc3289f3eb... ۱۳۹۶/۹/۱۵ -  پژوهشیـ فصلنامه علمی 24 دوره نهم 4شماره 1396 پاییز مقدمه آبی شهرت دارد و ایران نیز اه دیربیاه بیا خاورمیانه و شمال افریقا در بین مناطق جهان...  
PDF جلد 28- تابستان 1396- فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب... http://isiwee.ir/files/site1/files/28.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۶ -  1396تابستان •شماره بیست وهشتم •سال هفتم مقدمه برای حجم ذخیره مخزن تقاضاه افزایش با توجه ب بیشتر، افزایش حجم حوادث محتمل، و نیاز مداوم به بهبود ایمنی سدها، ظرفیت...  
PDF 2- الگوواره ترسیم نقشه جامع علمی به منظور تحقق تحول همه‌جانبه حامد... http://6cp.olgou.ir/papers/1070-OLGOU.pdf ۱۳۹۶/۳/۶ -  ارائه کرده های خود راعلوم دیدگاه بندیطبقه و تقسیم درباره اروپایی، یل الگوی پایه پیشرفتششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تکم 1396ماه ؛ سیزدهم و چهاردهم...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-صنعتی اصفهان http://ui.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_3/.../BlackListFeb2018.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  محسوب میبود و هر سیاهۀ جدید، جایگزینی برای سیاهه ریزی امور پژوهشیدفتر سیاستگذاری و برنامه بسمه تعالی یجراخ یلعج و ربتعمان تایرشن تسرهف– هامدنفسا 1396...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.