نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۹۷۵,۹۸۲ نتیجه (۱.۷۸۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  (1995-2009) ............55 Table A2.3 Post-secondary non-tertiary graduation rates (2009) A2.4 Successful completion of upper secondary programmes, by gender and...  
PDF علوم انسانی و اجتماعی-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.clib.umz.ac.ir/.../humanities_&_social_sciences-... ۱۳۹۶/۳/۸ -  يگر نيم به موضوعات ديد درخواست دارنشو يم ژه نشر:يددر شرکت و ياد نجات اللهابان استيخ -ابان انقلابيخ –تهران 03401988فاکس: 19001988تلفن: -1پلاک -يمائيکوچه هواپ...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329105016-2095-9.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۳ -  ... ... ��...  
PDF -دانشگاه ع.پ زنجان http://file.zums.ac.ir/.../275-Quality of Life Outcomes in Clin... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  on a quality of life questionnaire 95 5.3.1 Binary data: Proportion of agreement 95 5.3.2 Binary data: Kappa 95 5.3.3 Ordered categorical data: Weighted kappa 96 5.4...  
PDF -http://www.inchem.org/ http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v64je01.pdf ۱۳۹۵/۵/۱ -  evaluation of secondary components for flavouring agents with minimum assay values of less than 95% iii - PREFACE The monographs contained in this volume were...  
PDF -پژوهش های علمی صنعتی http://security.irost.org/.../Maximum Computer Security-A Hacke... ۱۳۹۴/۵/۳۰ -  unauthorized entry) including but not limited to Novell NetWare, Microsoft Windows NT, SunOS, Solaris, Linux, and Microsoft Windows 95. His most recent assignment was...  
PDF گزارش پيشرفت رياضي در دبستان-Boston College http://timssandpirls.bc.edu/timss1995i/TIMSSPDF/amtimss.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  19 – Lower and Upper Grades (Third and Fourth Grades) ....................... 95 Table 3.20 Percent Correct for Example Item 20 – Lower and Upper Grades (Third and Fourth...  
PDF علوم انسانی و اجتماعی-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir/.../ویزه_نشر-_علوم_انسانی_و_اجتماعی.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  33313162 تهران- پاسداران- خیابان گل نبی- پلا ک45- واحد 8 تلفن و دورنگار:05595822-120 ص و نشر یات بین المللی تهران- خیابان استاد نجات اللهی- کوچۀ هواپیمایی- پلا ک1 تلفن:  
PDF Multi Orgasmic Lover http://www.ndphs.org/.../Global status report NCDs 2010_eng.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۴ -  mortality and selected risk factors 95 Annex 4. Country estimates of NCD mortality and selected risk factors, 2008 100 • NCD mortality: 2008 comparable estimates...  
PDF اصل مقاله (4873 K) فایل پی دی اف شماره 13 مجله-سایت دانشگاه گیلان https://jol.guilan.ac.ir/.../article_2285_13a5857af35ff55d9a9f8... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  1395سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهشی -دو فصلنامه علمی (ثٝ تشت٥ت اِفجب): مشايران علمی ایه شماره ؿٟشاْ اثشاٞ٥ٕ٣ (اػتبد٤بس دا٘ـٍبٜ ؿ٥شاص) إِّّ٣ أبْ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.