نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱,۰۷۱,۲۴۸ نتیجه (۱.۷۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیلی بر وضعیت تحولات اقتصادی استان مرکزی در سال 95-وزارت امور... http://www.mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2d3a786-6986-40d4-... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  به سال گاشته درص بود است که 45/9رقمی و معادل های بازدارن مقی کس و کرار درص بود است. مثلفه ./8رقمی و معادل نرخ در استان مرکزی تك کشور را احراز نمود است. 9رتته 95از...  
PDF متن جلد سوم-فیتوشیمی.pdf-وزارت کشاورزی http://agri-jahad.ir/dorsapax/userfiles/file/bg8.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  مختلف آويشن در اقاليم مختلف كشور مورد استفاده قرار گيرد اين است كه اين مجموعه اعتقاد بر . جامع آويشن تدوين شده كه در مجلات معتبر علمي داخل و يا خارج از كشور به چاپ...  
PDF متن جلد سوم-فیتوشیمی.pdf-وزارت جهاد و کشاورزی https://www.agri-jahad.org/dorsapax/userfiles/file/bg8.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  مختلف آويشن در اقاليم مختلف كشور مورد استفاده قرار گيرد اين است كه اين مجموعه اعتقاد بر . جامع آويشن تدوين شده كه در مجلات معتبر علمي داخل و يا خارج از كشور به چاپ...  
PDF -دانشگاه ع.پ اصفهان https://cgdrc.mui.ac.ir/.../Hypertension-2016-Ma-HYPERTENSIONAH... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  90 for each of the 3 methods, including sex- and age-specific BP references (at the 95th percentile of height), the formula for BP references (at the 95th...  
PDF -سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  (1995-2009) ............55 Table A2.3 Post-secondary non-tertiary graduation rates (2009) A2.4 Successful completion of upper secondary programmes, by gender and...  
PDF علوم انسانی و اجتماعی-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.clib.umz.ac.ir/.../humanities_&_social_sciences-... ۱۳۹۶/۳/۸ -  يگر نيم به موضوعات ديد درخواست دارنشو يم ژه نشر:يددر شرکت و ياد نجات اللهابان استيخ -ابان انقلابيخ –تهران 03401988فاکس: 19001988تلفن: -1پلاک -يمائيکوچه هواپ...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329105016-2095-9.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۳ -  ... ... ��...  
PDF -دانشگاه ع.پ زنجان http://file.zums.ac.ir/.../275-Quality of Life Outcomes in Clin... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  on a quality of life questionnaire 95 5.3.1 Binary data: Proportion of agreement 95 5.3.2 Binary data: Kappa 95 5.3.3 Ordered categorical data: Weighted kappa 96 5.4...  
PDF -http://www.inchem.org/ http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v64je01.pdf ۱۳۹۵/۵/۱ -  evaluation of secondary components for flavouring agents with minimum assay values of less than 95% iii - PREFACE The monographs contained in this volume were...  
PDF -پژوهش های علمی صنعتی http://security.irost.org/.../Maximum Computer Security-A Hacke... ۱۳۹۴/۵/۳۰ -  unauthorized entry) including but not limited to Novell NetWare, Microsoft Windows NT, SunOS, Solaris, Linux, and Microsoft Windows 95. His most recent assignment was...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.