نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۵۲,۳۰۰ نتیجه (۱.۷۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF מפקד אוכלוסין שנערך בשנת 2011-سازمان ملل متحد http://unstats.un.org/unsd/.../nepal-census-2011-vol1.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۶ -  ..................................... 262 Census questionnaires 263 1 Part I: Major Highlights 1. Household information 1.1...  
PDF بررسی وضعیت بهرهوری نیروی کار و بهرهوری دستمزد رقابتپذیری نیروی کار... https://www.nipo.gov.ir/.../File.aspx?FileId=ad572b83-3295-4298... ۱۳۹۸/۸/۲ -  ملی بهره ها، تهیه شده و در پایگاه اینترنتی سازمانفعالیت و همچنین به تفکیک استان این گزارش ابتدا با استفاده از سمارهای مربوط به تعداد شاغلین به تفکیک دو بخش تولیدی...  
PDF بررسی وضعیت بهرهوری نیروی کار و بهرهوری دستمزد رقابتپذیری نیروی کار... https://www.nipo.gov.ir/.../File.aspx?FileId=d6ba1b67-cb0f-472d... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  ملی بهره ها، تهیه شده و در پایگاه اینترنتی سازمانفعالیت و همچنین به تفکیک استان این گزارش ابتدا با استفاده از سمارهای مربوط به تعداد شاغلین به تفکیک دو بخش تولیدی...  
PDF -Inter-American Development Bank http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09610.pdf ۱۳۹۶/۲/۴ -  LAC Databook 2011 ii LAC Databook 2011 iii PREFACE The Bureau for Latin America and the Caribbean of the U.S. Agency for International...  
PDF -سازمان آنکتاد http://unctad.org/en/docs/ier2011_en.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  Rows in tables have been omitted in those cases where no data are available for any of the elements in the row; A dash (–) indicates that the item is equal to...  
PDF Full-Text [PDF 263 kb]-دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2543-en.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۷ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF Full-Text (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی لرستان https://yafte.lums.ac.ir/article-1-2543-en.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF -انجمن جوش آمریکا https://app.aws.org/technical/B2.1-B2.1M-BMG-2009-ADD1.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۶ -  When AWS American National Standards are either incorporated in, or made part of, documents that are included in federal or state laws and regulations, or the...  
PDF -http://www.unaids.org http://www.unaids.org/en/media/.../20101123_globalreport_en.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۴ -  However we are not yet in a position to say “mission accomplished”. Growth in investment for the AIDS response has fl attened for the fi rst time in 2009.  
PDF -سازمان آنکتاد http://unctad.org/en/docs/ier2010_embargo2010_en.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  Rows in tables have been omitted in those cases where no data are available for any of the elements in the row; A dash (–) indicates that the item is equal to...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.