نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳,۸۳۱,۳۰۶ نتیجه (۱.۸۸۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF جلد 28- تابستان 1396- فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب... http://isiwee.ir/files/site1/files/28.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۶ -  و آبفصلنام 1396تابستان •شماره بیست وهشتم •سال هفتم مقدمه برای حجم ذخیره مخزن تقاضاه افزایش با توجه ب بیشتر، افزایش حجم حوادث محتمل، و نیاز مداوم به بهبود ایمنی...  
PDF 2- الگوواره ترسیم نقشه جامع علمی به منظور تحقق تحول همه‌جانبه حامد... http://6cp.olgou.ir/papers/1070-OLGOU.pdf ۱۳۹۶/۳/۶ -  ارائه کرده های خود راعلوم دیدگاه بندیطبقه و تقسیم درباره اروپایی، یل الگوی پایه پیشرفتششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تکم 1396ماه ؛ سیزدهم و چهاردهم...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-صنعتی اصفهان http://ui.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_3/.../BlackListFeb2018.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهسیاهه شوند. ای قرار داده میهای جداگانهبا توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر...  
PDF برای دانلود کلیک کنید-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان http://5thttp.azaruniv.ac.ir/files/other/kazemlu/.../fea49.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  5th Workshop and Seminar on Topics in Theoretical Physics Azarbaijan Shahid Madani University 25 August, 2017)-hahrivar, 1396...  
PDF اصل مقاله (1829 K)-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://jneh.usb.ac.ir/.../article_2969_3a74dc785dc975478511d4ad... ۱۳۹۶/۴/۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF فایل مرتبط-وب سایت دانشگاه مازندران http://edu.umz.ac.ir/uploads/nashriat.namotabar.esfand96.pdf ۱۳۹۷/۲/۸ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهسیاهه شوند. ای قرار داده میهای جداگانهبا توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر...  
PDF اصل مقاله 617.09 K اساسی سازی حقوق خصوصی-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_9966_aadd6381fa14f8892304c970... ۱۳۹۸/۹/۲ -  ... ‌نظام ‌حقوقی ‌باید ‌در ‌پرتو ‌آن ‌اعمال ‌و...  
PDF دانلود فایل-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری https://rppc.msrt.ir/.../1547968906-blacklist-final-1397-10-30-... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  یلعج و ربتعمان تایرشن تسرهف– هامدنفسا 1396 2 فیدر هلجم ناونع ISSN هیامن زا یخرب یاه ششوپهدنهد بیوصت خیرات (ههایس هب دورو) 1. Academic Journal of Cancer...  
PDF براي اطلاع از وضعيت مقاله ارسالي اينجا را کليک کنيد-21 الی 23 آذر... http://www.bcnc.ir/MckUpload/file/BCNC6/News/Result.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۸ -  Atena Darvishi Poster رواد جیاتن تلااقم یینیلاب و هیاپ باصعا مولع هرگنک نیمشش 29 ات رذآ1 ید1396/ نارهت– یزار یللملا نیب یاه شیامه زکرم Gorgan city 376 Association...  
PDF موانع تحقق شایسته سالاری در سازمان های دولتی شهر شیراز از دیدگاه... http://jas.ui.ac.ir/.../article_21718_da75d5c0b82f17f9a706109cd... ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -  69: 1396رحيمي، (كنند پرداز مشهور و استاد دانشگاه معتقد است ، نظريه6لستر تارو ها ميیزان هیوش، دانیايي، در هزار سوم، مزيت رقابتي شركت دانش خردمندانه و شايستگي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.