نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۰۱۲,۶۹۲ نتیجه (۱.۷۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیلی بر وضعیت تحولات اقتصادی استان مرکزی در سال 95-وزارت امور... http://www.mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2d3a786-6986-40d4-... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  به سال گاشته درص بود است که 45/9رقمی و معادل های بازدارن مقی کس و کرار درص بود است. مثلفه ./8رقمی و معادل نرخ در استان مرکزی تك کشور را احراز نمود است. 9رتته 95از...  
PDF 2009/10 data, English http://www.simplepovertyscorecard.com/IND_2009_ENG.pdf ۱۳۹۴/۷/۱۲ -  0.0 0.4 2.6 0.0 0.0 1.9 8.4 22.3 2.9 90–94 0.0 0.1 1.1 0.0 0.0 0.7 2.3 13.2 0.0 95–100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RBI Poverty likelihood (%) R66 National...  
PDF تحلیلی بر وضعیت تحولات اقتصادی استان مرکزی در سال 95-وزارت امور... http://mk.mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2d3a786-6986-40d4-9... ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  به سال گاشته درص بود است که 45/9رقمی و معادل های بازدارن مقی کس و کرار درص بود است. مثلفه ./8رقمی و معادل نرخ در استان مرکزی تك کشور را احراز نمود است. 9رتته 95از...  
PDF متن جلد سوم-فیتوشیمی.pdf-وزارت کشاورزی http://agri-jahad.ir/dorsapax/userfiles/file/bg8.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  مختلف آويشن در اقاليم مختلف كشور مورد استفاده قرار گيرد اين است كه اين مجموعه اعتقاد بر . جامع آويشن تدوين شده كه در مجلات معتبر علمي داخل و يا خارج از كشور به چاپ...  
PDF متن جلد سوم-فیتوشیمی.pdf-وزارت جهاد و کشاورزی https://www.agri-jahad.org/dorsapax/userfiles/file/bg8.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  مختلف آويشن در اقاليم مختلف كشور مورد استفاده قرار گيرد اين است كه اين مجموعه اعتقاد بر . جامع آويشن تدوين شده كه در مجلات معتبر علمي داخل و يا خارج از كشور به چاپ...  
PDF -دانشگاه ع.پ اصفهان https://cgdrc.mui.ac.ir/.../Hypertension-2016-Ma-HYPERTENSIONAH... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  90 for each of the 3 methods, including sex- and age-specific BP references (at the 95th percentile of height), the formula for BP references (at the 95th...  
PDF -سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  (1995-2009) ............55 Table A2.3 Post-secondary non-tertiary graduation rates (2009) A2.4 Successful completion of upper secondary programmes, by gender and...  
PDF علوم انسانی و اجتماعی-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir/.../humanities_&_social_sciences-vijeh... ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  يگر نيم به موضوعات ديد درخواست دارنشو يم ژه نشر:يددر شرکت و ياد نجات اللهابان استيخ -ابان انقلابيخ –تهران 03401988فاکس: 19001988تلفن: -1پلاک -يمائيکوچه هواپ...  
PDF علوم انسانی و اجتماعی-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.clib.umz.ac.ir/.../humanities_&_social_sciences-... ۱۳۹۶/۳/۸ -  يگر نيم به موضوعات ديد درخواست دارنشو يم ژه نشر:يددر شرکت و ياد نجات اللهابان استيخ -ابان انقلابيخ –تهران 03401988فاکس: 19001988تلفن: -1پلاک -يمائيکوچه هواپ...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329105016-2095-9.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۳ -  ... ... ��...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.