نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱,۰۱۲,۶۹۲ نتیجه (۱.۷۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -http://www.inchem.org/ http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v64je01.pdf ۱۳۹۵/۵/۱ -  evaluation of secondary components for flavouring agents with minimum assay values of less than 95% iii - PREFACE The monographs contained in this volume were...  
PDF -پژوهش های علمی صنعتی http://security.irost.org/.../Maximum Computer Security-A Hacke... ۱۳۹۴/۵/۳۰ -  unauthorized entry) including but not limited to Novell NetWare, Microsoft Windows NT, SunOS, Solaris, Linux, and Microsoft Windows 95. His most recent assignment was...  
PDF گزارش پيشرفت رياضي در دبستان-Boston College http://timssandpirls.bc.edu/timss1995i/TIMSSPDF/amtimss.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  19 – Lower and Upper Grades (Third and Fourth Grades) ....................... 95 Table 3.20 Percent Correct for Example Item 20 – Lower and Upper Grades (Third and Fourth...  
PDF Egypt8002 http://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr220/fr220.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۳ -  ...............................................................................................................ix...  
PDF Multi Orgasmic Lover http://www.ndphs.org/.../Global status report NCDs 2010_eng.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۴ -  mortality and selected risk factors 95 Annex 4. Country estimates of NCD mortality and selected risk factors, 2008 100 • NCD mortality: 2008 comparable estimates...  
PDF اصل مقاله (4873 K) فایل پی دی اف شماره 13 مجله-سایت دانشگاه گیلان https://jol.guilan.ac.ir/.../article_2285_13a5857af35ff55d9a9f8... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  1395سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهشی -دو فصلنامه علمی (ثٝ تشت٥ت اِفجب): مشايران علمی ایه شماره ؿٟشاْ اثشاٞ٥ٕ٣ (اػتبد٤بس دا٘ـٍبٜ ؿ٥شاص) إِّّ٣ أبْ...  
PDF -سایت همایش http://www.isrm.ir/.../3373ESHRE RPL Guideline_28112017_FINAL.p... ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  6 Other lifestyle changes 33 PART D: INVESTIGATIONS IN RPL 35 3. Medical and family history 35 4. Screening for genetic factors 37 4.1 Genetic...  
PDF -سایت همایش http://www.isrm.ir/.../8122ESHRE RPL Guideline_28112017_FINAL.p... ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  6 Other lifestyle changes 33 PART D: INVESTIGATIONS IN RPL 35 3. Medical and family history 35 4. Screening for genetic factors 37 4.1 Genetic...  
PDF البنية السردية في الرواية السعودية http://mohamedrabeea.com/books/book1_3321.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF اردیبهشت-وزارت صنعت ، معدن و تجارت https://www.mimt.gov.ir/.../146812535251832p8c3ugme432e7t2qfdb1... ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  و یصنعت تیفعال گروه کیتفک به اجرا دست در یها طرح تعداد 13 95 بهشتیارد انیپا تا یکیزیف شرفتیپ و یصنعت تیفعال گروه کیتفک به اجرا دست در یطرحها هیسرما ینیب شیپ 23...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.