نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۵۶۶,۱۹۱ نتیجه (۱.۷۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود : کوثر معارف شماره 8-جامعه المصطفی العالمیه http://mobalegh.miu.ac.ir/uploads/19_391_kowsar08.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF کلیک-دانشگاه آزاد اسلامی مشهد http://www.mshdiau.ac.ir/images/amoozesh/98.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 8931/2/62-واحد... http://iauec.ac.ir/media/.../Invalid-Journals-ok-98.6.26.2.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF -سازمان آنکتاد http://unctad.org/en/docs/ier2010_embargo2010_en.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  II.D.17 ISSN 2075-4396 ISBN 978-92-1-112809-3 Copyright © United Nations, 2010 All rights reserved. Printed in Switzerland iiiPREFACE Preface Fighting...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی دانشگاه آزاد -دانشگاه آزاد اسلامی... http://technology.iau-arak.ac.ir/.../1569303876-jali-journals-o... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF بدون عنوان http://uc.irpdf.com/.../healthy personality[www.irpdf.com].pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF لیست مجلات و نشریات جعلی‬ و‬ نامعبتر (/06/26 ‏98)-دانشگاه آزاد اسلامی... http://agriculture.srbiau.ac.ir/.../1569752120-invalid-journals... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و... http://www.vcr.mshdiau.ac.ir/.../Invalid Journals ok 98.6.26.pd... ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF صد ویژگی شخصیت سالم -www.tedu.ir http://www.tehrangam.tedu.ir/.../xan9co7m3nft3iu9td0l.pdf.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF لیست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی-دانشگاه آزاد اسلامی... http://agri.iauahvaz.ac.ir/.../1569570485-invalid-journals-ok-9... ۱۳۹۸/۷/۱۰ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.