نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۵۶۶,۱۹۱ نتیجه (۱.۷۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 8931/2/62-دانشگاه... http://www.isu.ac.ir/.../IAU_Invalid_Journals_ok_98.6.26.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات نامعتبر و جعلی- شهریور 98-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://malayeriau.ac.ir/.../فهرست_مجلات_نامعتبر_و_جعلی-_شهریور_... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF دانلود فایل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق http://iauet.ac.ir/file/download/.../1569321385-98.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی دانشگاه آزاد -دانشگاه آزاد اسلامی... http://technology.iau-arak.ac.ir/.../1569303876-jali-journals-o... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
  PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار:... http://bayanbox.ir/.../لیست-مجلات-نامعتبر-دانشگاه-آزاد-منتهی-به... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF لیست مجلات و نشریات جعلی‬ و‬ نامعبتر (/06/26 ‏98)-دانشگاه آزاد اسلامی... http://agriculture.srbiau.ac.ir/.../1569752120-invalid-journals... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF صد ویژگی شخصیت سالم (دانلود+)-تاریخ ایران http://files.tarikhema.org/pdf/falsafe/24905.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF بدون عنوان http://uc.irpdf.com/.../healthy personality[www.irpdf.com].pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF دانلود فایل (4) کتاب Pure Water به زبان اصلی - فایل 1 http://www.avabsanat.com/.../4db42cd8abe549f89d039a3366b456a8.p... ۱۳۹۴/۶/۶ -  In 1977, Osmonics developed the TONKAFLO® pump for use in their RO/UF systems and created the TONKAFLO product line. This versatile pump also is being used to...  
PDF دانلود-دانشگاه آزاد اسلامی سنندج http://iausdj.ac.ir/Documents/42_d/.../مجلات نامعتبر.pdf ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  98/20 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :3/8/88 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.