نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۵۶۶,۱۹۱ نتیجه (۱.۷۹۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش... https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/UN0129.pdf ۱۳۹۸/۱/۳۰ -  ISBN 978 92 4 156548 6 World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals ISBN 978-92-4-156548-6 © World Health Organization...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و... http://www.vcr.mshdiau.ac.ir/.../Invalid_Journals_ok_981010.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  Mensuelle 65 6 2 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF دانلود-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور http://www.iaunour.ac.ir/.../Invalid_Journals_ok_98_10_10.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  Mensuelle 65 6 2 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF دانلود فایل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس http://iauba.ac.ir/file/download/regulation/1579583364-.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  Mensuelle 65 6 2 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF Blacklist (دانشگاه آزاد) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران http://research.iautmu.ac.ir/.../1582096536-invalid-journals-ok... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  Mensuelle 65 6 2 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی دانشگاه آزاد -دانشگاه آزاد اسلامی... http://technology.iau-arak.ac.ir/.../1578898201-invalid-journal... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  Mensuelle 65 6 2 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار:... http://www.elmi.damghaniau.ac.ir/.../981010.pdf-لیست-سیاه.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۱ -  Mensuelle 65 6 2 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به دی98-وب سایت دانشگاه آزاد واحد... http://iaubushehr.ac.ir/.../d71c8c9e-b093-4b8e-b547-2d4fe2e0dc8... ۱۳۹۹/۱/۳ -  Mensuelle 65 6 2 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار:... http://www.iaut.ac.ir/.../14_فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامع... ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  Mensuelle 65 6 2 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار:... http://srbiau.ac.ir/.../1578922370-invalid-journals-ok-98.10.10... ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ -  Mensuelle 65 6 2 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.