نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۳۴۱,۳۸۶ نتیجه (۱.۸۵۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 631.16 K-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://gdij.usb.ac.ir/.../article_4129_05cc7f2ee56c6cf0705c0515... ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  197: 5397مکاران، هپوررمضان و ( ای زندگی ه ها و عرصه هدر تمام زمین ،مدیریت هجایگا هشد هپیش برجست از اجتماعی بشر، بیش-اقتصادی عنوان هب هک )11: 1397مکاران، هو...  
دو هفته نامه سروش، شماره 1397-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/.../magtoc.asp?mgID=1100&Number=1397... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  com > دو هفته نامه سروش > فهرست مطالب شماره 1397 مشخصات نشريه آخرين شماره آرشيو شماره هاي گذشته جستجوي مطالب سايت اختصاصي تماس با نشريه راهنماي اشتراک شماره جديد...  
PDF چهار ماهه دوم 97-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://ph.mazums.ac.ir/Dorsapax/.../چهار ماهه دوم سال 1397.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۹ -  .دیما دیس ،یوراس نایدامع .اضر دیمح ،یللایا ییازریم .)22 .یرغصروپدمحم پ عد هلجم .دیئوریت لودن یمیخدب اب نیپورتوریت یمرس حطس طابترا یسررب .یلعاضر ،23 .ناردنزام نابآ1397...  
PDF اینجا-پایگاه خبری اتاق ایران http://otaghiranonline.ir/UFiles/.../Doc20180827123408624.pdf ۱۳۹۷/۶/۵ -  شیري بزرشتر، انجان هده استو درصد تغییرات با بحاظ كردن ارقان كامل، بدون شرد كردن به واحدهاي اندازه هامحاسبه سهم 1 1397ال س ماهه نخست پنج گزارش آمار مقدماتی...  
PDF 7- احصای شاخصه‌های اسلامی ایرانی آثار مکتوب دفاع مقدس (با تکیه ‌بر... http://7cp.olgou.ir/papers/1021-OLGOU.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۸ -  1397نوزدهم و بیستم اردیبهشت ماه ؛ از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هفتمین 1 دفاع مقدسمکتوب آثار اسلامی ایرانی...  
PDF Axiom Interpreter http://axiom-developer.org/axiom-website/bookvol5.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 frame man page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.3 Data Structures . . . . . . .  
PDF معناشناسی «زرع» در قرآن کریم-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال http://jt.iau-tnb.ac.ir/jufile?ar_sfile=2960506 ۱۳۹۸/۱۲/۵ -  2 1397تابستان م، زدهم، شمارة چهل و سومجلة نامة الهیات، سال یا 2 مقدمه مقدم بر مقدمات ،جایگاه فهم مفاهیم کلیدی قرآن بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که مقدمات...  
PDF آسیب‌شناسی تربیت معنوی در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران محمدرضا... http://7cp.olgou.ir/papers/1104-OLGOU.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۸ -  استادیار 3 1397نوزدهم و بیستم اردیبهشت ماه ؛ از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 3 سر به معنوی...  
PDF اصل مقاله (609 K) تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و... https://jwsps.alzahra.ac.ir/.../article_3694_14b672f9d69ae197a5... ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  ʳ{Y¿ZyZ  { µÔfyY \m» e 5Êf6À‡ É´·Y ,‘ Êf=̈Àm ºÌˆ¬e -É :‰ 14/6/1397 1726 { ½Z¿ Š ¤f‹Y YZ] { ½Z¿  Zu È ·Z˜» ,ÉZ¯ Á ¼¸« Á{ { ʳ|¿...  
PDF اصل مقاله (1593 K) مطالعه آسیب‌شناسی بافتی و تجمع زیستی فلزات سنگین... https://japb.guilan.ac.ir/.../article_3082_621d57a23e0354464db4... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.