نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱,۳۴۱,۳۸۶ نتیجه (۱.۸۹۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (422 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن http://jmte.riau.ac.ir/.../article_1272_d56026a6c7b8e82af677606... ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  .در یمال منابع جذب در آنان عملکرد و مدارس رانیمد تیخلاق نیب ی رابطه یبررس 1397بهار 37 نی های جامعه که به پیشرفت و ابتکار نیروی انسامنظور افزایش سرمایه های منابع...  
PDF اصل مقاله (1.61 MB)-وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان https://jak.uk.ac.ir/.../article_2178_e75b2a0b999fff36738dd72a0... ۱۳۹۸/۹/۲۸ -  )1112( 2مورک وهمکارانمعرفی و بعدها توس ، کوه در یتواند توس اخرار مووم یمت سهام ميق يها ا حرکت یکه تنها درصد نسرتاً کم 9/ 39/ پیاپی 1397/ زمستان 4مجلۀ دانش...  
PDF اصل مقاله (1161 K) بررسی جایگاه کروموزومی HindIII Satellite DNA در... https://japb.guilan.ac.ir/.../article_3070_9ca3f3997c4c215dfc74... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF بررسی ابعاد خلقی و عاطفی کودکان با تاخیر رشد ذهنی http://aminu.ir/aminrc.ir/fa/images/pdf/jornal19/1.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  6loV-8102 remmuS چشم انداز امین در روانشناسی کاربردی 1397تابستان-2شماره-مششسال 1 با تاخیر رشد ذهنیبررسی ابعاد خلقی و عاطفی کودکان 2صمصام شریعتمحمد...  
PDF گزارش مقدماتی شبکه شتابنگاری از زمینلرزه 4 شهریور 1397 تازه آباد... https://ismn.bhrc.ac.ir/.../1_گزارش مقدماتی از زمین‌لرزه 4 شهری... ۱۳۹۷/۹/۷ -  وسعت زیاد پهنه شکسته شده تو بان در عمق پوسته زمین باعث رویداد پسلرزه هاي فراوانی در مناطق مختلف این پهنـه شکسـته شـده گردیـد کـه بعضـا آ بزرگاي بالایی نیز داشته...  
PDF برنامه راهبردی و عملیاتی-دانشگاه الزهرا(س) http://theology.alzahra.ac.ir/.../elahiyat-amaliyati.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  می گعملیاتی برنامه ریزیمحتوای رویکرد بهبود تدریجی، باعث تقویت در واقع براساس این رویکرد، دانشگاه تلاش می کند با پایش و تحلیل برنامه ها، اشکالات را هر سال نمودن...  
PDF پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دهم، شماره 02، پاییز و زمستان... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1074517.pdf ۱۳۹۸/۹/۲ -  ی هاسازماناست که در خلأهاییاین عدم توجه به نقش هوش فرهنگی به همراه نقش تقویتی همدلی از و ایکار حرفه نیاز به وشدن جهانی روند با توجه به افزایش . در این...  
PDF دانشکده مهندسی-دانشگاه مذاهب اسلامی https://vpr.um.ac.ir/images/247/stories/.../mohandesii.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۴ -  سخنران : الن س خوارزمی دو شنبه دي ماه 3 مسابقه ایده پردازي قابل اجرا پیرامون مشکلات در سطح دانشکده مهندسی 21ساعت سالن خوارزمی سه شنبه دي ماه 4 چالش...  
PDF بررسی اثر بخشی قصههای آرام بخش بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی-سامانه... http://jarc.saminatech.ir/WebUsers/jarc/.../13980221179257-F.pd... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  0397گوینه(مصاحب، م را قصه کننه به روانشناخت کودکان اختلالات درمان در قصه گوی تا یر به م تلف مطالعات قصه به بررس ا رب ش 1397بهمن و برزگر(انه. رداختهپ پیش دبتتان...  
PDF A History of Knowledge http://history-of-knowledge.com/ ۱۳۹۴/۷/۱۲ -  Francis Bacon The man who does not read has no advantage over one who can not. Mark Twain It is undesirable to believe a proposition when there is no ground...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.