نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱,۰۱۲,۶۹۲ نتیجه (۱.۷۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF 138c6bb8333f57ee992ae03a86067e9e.pdf-ICDST http://dl.icdst.org/.../138c6bb8333f57ee992ae03a86067e9e.pdf ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  odds ratios, with 95 percent confidence intervals, were calculated for outcomes of interest for each study. Results: We identified 5294 abstracts and (for the three...  
PDF انتشارات آوند دانش5-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه https://medicine-school.kums.ac.ir/.../30077_orig.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  com تياس بو قيرط زا %25 لقادح ي هژيو فيفخت اب .تسا شرافس لباق هاگشيامن يلاير نلاس رد شرافس تبث متسيس اي و 1392/04/25 شناد دنوآ رتفد رد ليوحت خيرات ID ISBN13...  
PDF سفارش با تخفیف ویژه-دانشگاه ع.پ تهران http://www.rums.ac.ir/usersfiles/wileyscience.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۹ -  com تياس بو قيرط زا %25 لقادح ي هژيو فيفخت اب .تسا شرافس لباق هاگشيامن يلاير نلاس رد شرافس تبث متسيس اي و 1392/04/25 شناد دنوآ رتفد رد ليوحت خيرات ID ISBN13...  
PDF 2008 Spring/Summer http://www.ceupress.com/.../catalogue2008-Springsummer.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۱ -  00 / €25.95 / £17.95 cloth FROM SOCIALISM TO CAPITALISM JÁNOS KORNAI Emeritus Professor of Economics at Harvard University f r o m t h e...  
PDF بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در کشور/حاجیه جعفری پردستی و دکتر... http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../nozadsa.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  ...  
PDF 2009 Spring/Summer http://www.ceupress.com/.../catalogue2009-Springsummer.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۱ -  The twelve-day 1956 revolution exerted a lasting effect on the fates of the families of the more than 20,000 who were imprisoned and 229 executed by the régime...  
PDF لیست کتابها-وب سایت دانشگاه ارومیه http://cl.urmia.ac.ir/.../VijehNashr_Humanities&SocialScien... ۱۳۹۷/۲/۲ -  باسمه تعالی پیـشـــگفتـــار تهران- انقلاب-خیابان فخر رازى کوچه شهید نظرى پلاك 16 واحد 31B تلفن :42955966-120 دورنگار: 49608466-120 صندوق پستى :4581-59391 و نشر...  
PDF علوم انسانی و اجتماعی-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir/.../vijehnashr_humanities&socialscienc... ۱۳۹۷/۱/۲۹ -  باسمه تعالی پیـشـــگفتـــار تهران- انقلاب-خیابان فخر رازى کوچه شهید نظرى پلاك 16 واحد 31B تلفن :42955966-120 دورنگار: 49608466-120 صندوق پستى :4581-59391 و نشر...  
PDF -دانشگاه ع.پ زنجان http://file.zums.ac.ir/.../259-Non-Ionizing Radiation - Part 1 ... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  ... OF...  
PDF کـتب علوم انسانـی و علوم اجتماعی PDF فایل-ویژه نشر https://www.vijehnashr.com/.../VijehNashr_Humanities,SocialScie... ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  31B تلفن :42955966-120 دورنگار: 49608466-120 صندوق پستى :4581-59391 و نشر یات بین المللى تهران- خیابان استاد نجات اللهى- کوچۀ هواپیمایى- پلا ك1 تلفن: 19 00 19 88...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.