نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۵۶۶,۱۹۱ نتیجه (۱.۷۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF صد ویژگی شخصیت سالم (دانلود+)-تاریخ ایران http://files.tarikhema.org/pdf/falsafe/24905.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 8931/2/62-واحد... http://iauec.ac.ir/media/.../Invalid-Journals-ok-98.6.26.2.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF صد ویژگی شخصیت سالم -www.tedu.ir http://www.tehrangam.tedu.ir/.../xan9co7m3nft3iu9td0l.pdf.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
  PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار:... http://bayanbox.ir/.../لیست-مجلات-نامعتبر-دانشگاه-آزاد-منتهی-به... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات نامعتبر و جعلی- شهریور 98-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://malayeriau.ac.ir/.../فهرست_مجلات_نامعتبر_و_جعلی-_شهریور_... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF لیست مجلات و نشریات جعلی‬ و‬ نامعبتر (/06/26 ‏98)-دانشگاه آزاد اسلامی... http://agriculture.srbiau.ac.ir/.../1569752120-invalid-journals... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF کلیک-دانشگاه آزاد اسلامی مشهد http://www.mshdiau.ac.ir/images/amoozesh/98.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار: 8931/2/62-چاپ... https://isi-isc.com/storage/.../ac-doc-rZ1579524570kV.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  8584 Code: 98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن...  
PDF دانلود فایل (4) کتاب Pure Water به زبان اصلی - فایل 1 http://www.avabsanat.com/.../4db42cd8abe549f89d039a3366b456a8.p... ۱۳۹۴/۶/۶ -  Infor- mation in this guide should only be used as a general guide. Osmonics does not represent the information as being exact. Please notify us of any errors,...  
PDF نشریات نامعتبر -دانشگاه آزاد اسلامی سنندج http://www.iausdj.ac.ir/.../مجله_هاي_نامعتبر_دانشگاه_9838.pdf ۱۳۹۸/۴/۴ -  98/20 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :3/8/88 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.