نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۰۱۲,۶۹۲ نتیجه (۱.۷۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF 2009/10 data, English http://www.simplepovertyscorecard.com/IND_2009_ENG.pdf ۱۳۹۴/۷/۱۲ -  4. No Yes 5. No Yes 6. No Yes 7. No Yes 8. No Yes 9. No Yes 10. No Yes 11. No Yes 12. No Yes 13. No Yes 14. No Yes # HH members: # “Yes”: Conversion...  
PDF تحلیلی بر وضعیت تحولات اقتصادی استان مرکزی در سال 95-وزارت امور... http://mk.mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2d3a786-6986-40d4-9... ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  کن می مشخص باش .ها میهای پنج ساله توسعه یکی از این دست برنامهاست که برنامهم تهیه ش کوتا یکری از آخرین برنامه توسعه پنج ساله اخیر با توجه به تم ی یك سراله آن به...  
PDF متن جلد سوم-فیتوشیمی.pdf-وزارت کشاورزی http://agri-jahad.ir/dorsapax/userfiles/file/bg8.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  مختلف آويشن در اقاليم مختلف كشور مورد استفاده قرار گيرد اين است كه اين مجموعه اعتقاد بر . جامع آويشن تدوين شده كه در مجلات معتبر علمي داخل و يا خارج از كشور به چاپ...  
PDF متن جلد سوم-فیتوشیمی.pdf-وزارت جهاد و کشاورزی https://www.agri-jahad.org/dorsapax/userfiles/file/bg8.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  مختلف آويشن در اقاليم مختلف كشور مورد استفاده قرار گيرد اين است كه اين مجموعه اعتقاد بر . جامع آويشن تدوين شده كه در مجلات معتبر علمي داخل و يا خارج از كشور به چاپ...  
PDF -دانشگاه ع.پ اصفهان https://cgdrc.mui.ac.ir/.../Hypertension-2016-Ma-HYPERTENSIONAH... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  Data on BP were available for a total of 58 899 children and adolescents aged 6 to 17 years from 7 national surveys in China, India, Iran, Korea, Poland, Tunisia,...  
PDF علوم انسانی و اجتماعی-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.clib.umz.ac.ir/.../humanities_&_social_sciences-... ۱۳۹۶/۳/۸ -  خواهد شدانجام سفارشثات شود يها تمام م آن يکه موجود ييها کتاب مربوط يبه موضوعات مختلفکه ها از کتاب يبعضي برا . ودشدقت شده نام هر کتاب در موضوع مشخص خود آورده -5 ز...  
PDF -سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  The members of the various bodies as well as the individual experts who have contributed to this publication and to OECD INES more generally are listed at the...  
PDF علوم انسانی و اجتماعی-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir/.../humanities_&_social_sciences-vijeh... ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  خواهد شدانجام سفارشثات شود يها تمام م آن يکه موجود ييها کتاب مربوط يبه موضوعات مختلفکه ها از کتاب يبعضي برا . ودشدقت شده نام هر کتاب در موضوع مشخص خود آورده -5 ز...  
PDF -دانشگاه ع.پ زنجان http://file.zums.ac.ir/.../275-Quality of Life Outcomes in Clin... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  Feedback of views from readers will be most valuable to monitor the success of this aim. A complete list of titles in this series appears at the end of the...  
PDF پرتال جامع علوم انسانی-دریافت مقاله http://ensani.ir/fa/article/download/221345 ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  ... ... ��...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.