نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۵۶۶,۱۹۱ نتیجه (۱.۷۸۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF لیست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی-دانشگاه آزاد اسلامی... http://agri.iauahvaz.ac.ir/.../1569570485-invalid-journals-ok-9... ۱۳۹۸/۷/۱۰ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF دانلود فایل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق http://iauet.ac.ir/file/download/.../1569321385-98.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF لیست سیاه مجلات علمی برای دانشگاه آزاد https://book-pub.ir/storage/.../ac-doc-0e1569913526KA.pdf ۱۳۹۸/۸/۳ -  edoC Code: 98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی دانشگاه آزاد -دانشگاه آزاد اسلامی... http://technology.iau-arak.ac.ir/.../1569303876-jali-journals-o... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  98/30 و هاگشهوژپهکبش یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و... http://www.vcr.mshdiau.ac.ir/.../Invalid Journals ok 98.6.26.pd... ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF کلیک-دانشگاه آزاد اسلامی مشهد http://www.mshdiau.ac.ir/images/amoozesh/98.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  98/30 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات: 62/2/89 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF -Inter-American Development Bank http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09610.pdf ۱۳۹۶/۲/۴ -  LAC Databook 2011 ii LAC Databook 2011 iii PREFACE The Bureau for Latin America and the Caribbean of the U.S. Agency for International...  
PDF دانلود فایل (4) کتاب Pure Water به زبان اصلی - فایل 1 http://www.avabsanat.com/.../4db42cd8abe549f89d039a3366b456a8.p... ۱۳۹۴/۶/۶ -  Infor- mation in this guide should only be used as a general guide. Osmonics does not represent the information as being exact. Please notify us of any errors,...  
PDF لیست مجلات کم اعتبار (Blacklist)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و... http://architecture.srbiau.ac.ir/file/.../1560338582-9838.pdf ۱۳۹۸/۴/۱ -  98/20 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :3/8/88 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
PDF نشریات نامعتبر -دانشگاه آزاد اسلامی سنندج http://www.iausdj.ac.ir/.../مجله_هاي_نامعتبر_دانشگاه_9838.pdf ۱۳۹۸/۴/۴ -  98/20 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :3/8/88 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.