نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲,۸۵۸,۴۷۱ نتیجه (۱.۸۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سیاهه نشریات نامعتبر-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس https://pmrc.modares.ac.ir/uploads/Res.Lib.Oth.12.pdf ۱۳۹۸/۹/۳ -  به این ترتیب، ه و ملاک قرار میطور کامل جایگزین آن شد های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به سایت این دفتر، سیاهه سیاهۀ جدید بر روی وب های قدیمی های درج شده...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر 1395-دانشگاه آزاد اسلامی مشهد http://www.scm.mshdiau.ac.ir/.../namotabar-khareji-9509.pdf.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  به این ترتیب، ه و ملاک قرار میطور کامل جایگزین آن شد های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به سایت این دفتر، سیاهه سیاهۀ جدید بر روی وب های قدیمی های درج شده...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر 1395-دانشگاه مراغه https://academics.maragheh.ac.ir/.../Black List -Azar 95.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۸ -  به این ترتیب، ه و ملاک قرار میطور کامل جایگزین آن شد های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به سایت این دفتر، سیاهه سیاهۀ جدید بر روی وب های قدیمی های درج شده...  
PDF فایل مرتبط-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir/.../فهرست__نشريات_نامعتبر_و_جعلي_خارجي_-_آ... ۱۳۹۶/۵/۷ -  به این ترتیب، ه و ملاک قرار میطور کامل جایگزین آن شد های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به سایت این دفتر، سیاهه سیاهۀ جدید بر روی وب های قدیمی های درج شده...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (8/‏6/‏96)-دانشگاه... http://agriculture.srbiau.ac.ir/.../1506171326-2-blacklistfinal... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  به این ترتیب، ه و ملاک قرار میطور کامل جایگزین آن شد های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به سایت این دفتر، سیاهه سیاهۀ جدید بر روی وب های قدیمی های درج شده...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر 1395-صنعتی اصفهان https://hm.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/.../BlackList13950901.pd... ۱۳۹۹/۲/۸ -  به این ترتیب، ه و ملاک قرار میطور کامل جایگزین آن شد های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به سایت این دفتر، سیاهه سیاهۀ جدید بر روی وب های قدیمی های درج شده...  
PDF اینجا-دانشگاه علم و فناوری مازندران https://help.mazust.ac.ir/.../لیست نشریات نامعتبر وزارت علوم آذ... ۱۳۹۹/۲/۸ -  به این ترتیب، ه و ملاک قرار میطور کامل جایگزین آن شد های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به سایت این دفتر، سیاهه سیاهۀ جدید بر روی وب های قدیمی های درج شده...  
PDF لینک دانلود فایل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان http://research.iaumis.ac.ir/.../1509358468-blacklistfinal13950... ۱۳۹۷/۵/۳۱ -  به این ترتیب، ه و ملاک قرار میطور کامل جایگزین آن شد های قبلی از درجۀ اعتبار ساقط و سیاهۀ جدید به سایت این دفتر، سیاهه سیاهۀ جدید بر روی وب های قدیمی های درج شده...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20171205094717-10082-65.pdf ۱۳۹۷/۲/۳ -  8 ش هرها و الع اده ف و رش د 6135 ةاز حدود ده باع ت تح ول نظ ام یش هر تی جمع شیاف زا نی او اسکان بش ر ش ده اس ت. اگرچ ه هاسکونتگاه یمتف اوت تیفیکجهان با آهنگ...  
دو هفته نامه سروش، شماره 1395-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/.../magtoc.asp?mgID=1100&Number=1395... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.