نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۹,۰۷۷ نتیجه (۰.۱۸۸ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  90.tv
جست و جو تنها برای  90tv.ir
نتایج علمی
PDF نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1060700.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۴ -  منابع سرمایه سبب ،اهگذاری اصولی و صحیح دارایی ین ارزش های نامناسب و غیر عملی در تعیاده از روشگذاری نادرست و استفر رشد و توسعه سازمان دارد. ارزشای دعمده با توجه به .)1991(دارابی...  
SID.ir | A COMPARISON OF GOAL ATTAINMENT OF “90” TV PROGRAM FROM... https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=289304 ۱۳۹۸/۸/۲۱ -  , DAMIRCHI A., EBRAHIMI POUR S. * Abstract: Objective: The purpose of this study was to compare the levels of achievement of TV sport program “90” toward its...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130123120959-9563-12.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۴ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A »«ÀÇU...  
روزنامه دنياي اقتصاد93/7/23: نيم ميليارد براي عادل 370 ميليارد براي... http://magiran.com/npview.asp?ID=3043388 ۱۳۹۵/۱/۳۱ -  ادغام اين دو سايت در هم، با تايپ آدرس « 2014.2ir» هم سايت برنامه 90 با آدرس «90tv.ir» بالامي آيد. تبليغات شديد و رايگان اين سايت همچنان در برنامه 90 ادامه دارد و اين...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120745-9563-5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ° »®½j...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120705-9563-2.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۰ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A cLÇæ ,³§¿...  
مقاله رابطه ی بین انگیزه ووفاداری بینندگان برنامه منتخب ورزشی... https://www.civilica.com/.../Paper-PESSCONF01-PESSCONF01_094=را... ۱۳۹۶/۲/۹ -  .fun-20.com [24] www.90.tv3 .ir ... Bee, C., & Havitz M (2010). Exploring the relationship between ... Smith, A. C. T., & Stewart, B. (2007). The traveling ... Wann,...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120912-9563-9.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ¥«BÇ{...  
SID.ir | THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND PROFESSIONAL PRINCIPLES IN... http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=438035 ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  Paper: THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND PROFESSIONAL PRINCIPLES IN SPORT TV PROGRAM “90” FROM ATTITUDE OF SPORT JOURNALISM AND EXPERTS OF SPORT AND MEDIA...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120732-9563-4.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A BU /jnAj ¬B¯Bª¦v«...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.