نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۰,۹۷۷ نتیجه (۰.۰۷۱ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  90.tv
جست و جو تنها برای  90tv.ir
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120805-9563-6.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ¤±Çwn JB®Ç]...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120858-9563-8.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ° ¬Aom¯ KeBæ...  
PDF دریافت-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/storage/Files/20130123120932-9563-10.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۲ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ° ‰¼hdU...  
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525635_96f189315bb37925c094... ۱۳۹۵/۸/۷ -  ماهیت و صورت افکار از یک جامعه به جامعه دیگر و حتی از زمانی به زمان دیگر در یک جامعه تفارت دارد. بنابراین بررسی افکار مستلزم شناخت فضایی است که در آن شکل میگیرد.  
PDF PDF (1135 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب http://ijeee.azad.ac.ir/.../article_510913_bf1a779d06c6188e52d1... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  1.86 76 CM2 1429.7 1122.0 307.7 10.09 79 CD2-EV2 897.3 397.6 499.7 16.38 44 TV2 1051.9 753.2 298.7 9.79 72 CM3 1626.5 1466.3 160.2 5.25 90 CD4 217.6 47.2 170.4...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120717-9563-3.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A pB*C pA...  
PDF اصل مقاله (894 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://www.smrj.ssrc.ac.ir/.../article_902_b90e391b33040364fef... ۱۳۹۶/۸/۶ -  ها) قرار داد(با حفظ جذابیت ورزش ةتلویزیون را در خدمت سطوح پای ،است که بتوان از طریق آن یهای تلویزیونویژه شبکهبه ،هاو تبلیغات هدفمند رسانه هافعالیت مورد شماری دربی...  
SID.ir | List of Reference(s) THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND... http://www.sid.ir/En/Journal/Reference.aspx?ID=438035 ۱۳۹۷/۱/۱۱ -  .. English فارسی List of Reference(s) THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND PROFESSIONAL PRINCIPLES IN SPORT TV PROGRAM “90” FROM ATTITUDE OF SPORT JOURNALISM AND...  
SID.ir | List of Citation(s) THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND... https://www.sid.ir/En/Journal/Supporting.aspx?ID=438035 ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ -  .. English فارسی List of Citation(s) THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND PROFESSIONAL PRINCIPLES IN SPORT TV PROGRAM “90” FROM ATTITUDE OF SPORT JOURNALISM AND EXPERTS...  
SID.ir | List of Citation(s) THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND... http://www.sid.ir/En/Journal/Supporting.aspx?ID=438035 ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  .. English فارسی List of Citation(s) THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND PROFESSIONAL PRINCIPLES IN SPORT TV PROGRAM “90” FROM ATTITUDE OF SPORT JOURNALISM AND EXPERTS...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.