نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۹,۹۸۵ نتیجه (۱.۷۷۴ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  90.tv
جست و جو تنها برای  90tv.ir
نتایج علمی
PDF طراحی الگویی برای نهادینه کردن آینده پژوهی در آموزش های فنی و حرفه... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-192-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  گرفته صورت ها آموزش تبدیل عظیم ای فاجعه به نیز آینده در که کنونی وضعیت در تنها نه نباشد، مناسب جامعه واقع در ای حرفه و فنی های آموزش مدیریت برای نگری آینده و...  
PDF بررسی رویکرد غالب برنامۀ درسی از منظر مربیان مراکز آموزش دولتی سازمان... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-189-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  ir an tv to .ir a t 1 3: 36 IR ST o n Su nd ay F eb ru ar y 23 rd 2 02 0 9 ... مربيان مراكز آموزش از منظر بررسي رویکرد غالب برنامۀ درسي...  
PDF PDF 439.64 K-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان http://comb-opt.azaruniv.ac.ir/.../article_13645_0d39e0bfe8ae0a... ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  continuous and discrete models by Ahuja et al. and Cai et al. . The TV-SP problem has been surveyed in their books [1, 4]. S.M Hashemi et al. presented the...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115085922-9723-97.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  ir /jq½ ²B¢z‾Aj »T¼MoU ¨±¦î ° »wB®{¬A°n ²°o£ nB½jBTwA # #y½BzhM BPo¼¦î /90.2.29 :xo½mQ Ç 89.4.19 :S2B½nj /jq½ ²B¢z‾Aj ,»wB®{¬A°n tB®{nB_ ## ##¨k:«»½BPn...  
PDF اصل مقاله (290 K)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://sspp.iranjournals.ir/.../article_2551_820d851ea723d2db15... ۱۳۹۵/۶/۲۰ -  رود جهانی شدن به سمت یک فرهنگ واحد پیش نمی. است هتر شد هاي مختلف کامل در دوره هاي مخـالف نـه تنهـا شود ولی بروز اندیشه گرایی و اشتراك نظر در سطح جهان مشاهده میهم...  
PDF قدیر از برترین برنام ههای نوروز 09-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283531110031.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۶ -  شنبه 3 اردیبهشت 1390 رادیو و تلویزیون TV@jamejamonline.ir 3 دیدار دانشجویان بسیجی با رئیس رسانه ملی تقدیر از برترین برنامه های نوروز 90 اعض ـای ش ـورای تبیی ـن مواضع...  
PDF   mas.pdf-دانشگاه صنعتی شریف http://ce.sharif.edu/courses/95-96/1/ce835-1/.../mas.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۷ -  Finally, we ask you not to link directly to the PDF or to distribute it electronically. Instead, we invite you to link to http://www.masfoundations.org. This will...  
PDF دانلود- This page intentionally left blank The Cambridge... https://onlinepilotexam.com/.../Online_Pilot_Exam_Com_The_Cambr... ۱۳۹۷/۲/۲ -  I once had to defend myself against an air marshal who was offended by such rubbish (as he saw it) as ‘hardware’ and ‘software’. Today the explosion of home...  
PDF -Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical... http://www.masfoundations.org/mas.pdf ۱۳۹۴/۳/۱۶ -  Finally, we ask you not to link directly to the PDF or to distribute it electronically. Instead, we invite you to link to http://www.masfoundations.org. This will...  
PDF -دانشگاه ع.پ اصفهان https://emrc.mui.ac.ir/.../Normal values of thyroid gland in Is... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  second (26-35 years) groups (P = 0.03) and also between mean TVs of the second and the third (36-45 years) groups (P = 0.026). o t a l _ T h y r o i d _ V o l u m e sex:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.