نتایج جستجو
صفحه ۱۵ | ۸۰۷,۲۰۰ نتیجه (۱.۲۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF Download-Download http://dl.dr-ghazipour.com/English-PhD-Tez.pdf ۱۳۹۵/۵/۵ -  Seyyed Masoud Mousavi Nasab 1996 V Dedicated to the Presence of the Twelfth Imam the Mahdi; to our learned leader, Ayatollah...  
PDF دانلود ترجمه انگلیسی http://dl.dr-ghazipour.com/PhD-Tez-English.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ -  te in Medicine Directed by: Dr. Seyyed Masoud Mousavi Nasab 1996 VI Dedicated to the Presence of the Twelfth Iman, Mahdi; to...  
PDF گزارش تخصصی مالیات کوردستان.pdf-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://ko.mefa.ir/portal/.../گزارش-تخصصي-ماليات-کوردستان.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -  هایی از هرچند محدودیتها مورد بررسی قرار بگیرند. تر شاخصاین گزارش سعی شده است بیشدر ی ها وجود داشته ولی سعی شده است دورهنبودن آمار و اطلاعات و در دسترس نبودن داده...  
PDF لیست کامل ژورنالهای نامعتبر و جعلی-دانشگاه سیستان وبلوچستان https://www.usb.ac.ir/FileUpload/1837_2019-1-30-10-51-39.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهسیاهه شوند. ای قرار داده میهای جداگانهبا توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر و...  
PDF اصل مقاله (1244 K)-دانشگاه تبریز http://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_5809_9efd7718a7f1c8c36620... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  تکهیدر ا کنندش تنک ح میینما حذف نویز ضربه از تصاویر طبیعی 1396تابستان ، 2شماره ،47جلد مهندسی برق دانشگاه تبریز، مجله/ 341 08 .on laireS 7102 remmus ,2 .on ,74 .lov...  
PDF BAI REVISED COMPETITION REGULATIONS http://www.badmintonindia.org/.../Revised Competition Regulatio... ۱۳۹۴/۸/۱۷ -  b. Each participating state will be entitled to Two (2) singles, one (1) double & One (1) mixed double events in both junior & senior categories in the...  
PDF The Linux Development Plat http://ptgmedia.pearsoncmg.com/.../0130091154.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  188 .12 Tags and Releases 189 Introduction to jCVS 190 5.1 System Requirements 190 5.2 Installation Instructions 190 5.3 Using jCVS 191 Using Emacs with CVS 196 6.1...  
PDF Outcomes Brochure http://www.baylorhearthospital.com/.../BHVH_Outcomes_2012.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۱ -  2% 2012 Magnet award for “Excellence in ... inpatients say they’re likely to recommend...  
PDF WHO-WHO http://nanocid.com/persian/images/New Folder/WHO.pdf ۱۳۹۶/۵/۴ -  This report contains the collective views of an international group of experts and does not necessarily represent the decisions or the stated policy of the...  
PDF 8594-City Budgeting Manual for FY 2013 ... http://www.mountain-home.us/cityhall/.../City-Budget-Process.pd... ۱۳۹۴/۹/۹ -  ... The Basics of City Budgeting...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.