نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳۲ نتیجه (۱.۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (4843 K) متن کامل تابستان95-صنعتی اصفهان http://liar.ui.ac.ir/.../article_21167_c390442ff1f0cec5c2ab778a... ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر احمد اميري خراساني اناستاد دانشگاه كردست دكتر سيد احمد پارسا استاد پژوهشگاه علوم انساني دكتر تقي پورنامداريان هندوستان -دانشگاه...  
PDF اصل مقاله 4.51 MB-صنعتی اصفهان http://liar.ui.ac.ir/.../article_23139_2c8f8b4fb5a9f410adb1872e... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  مركز شرق شناسي گارنيك آساتورياندكتر استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان دكتر احمد اميري خراساني استاد دانشگاه كردستان احمد پارسادكتر سيد استاد پژوهشگاه علوم انساني...  
PDF کتابشناسی جامع تحول در علوم انسانی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/23517.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ -  ارائه دهدتحول علوم انسانی است و انگلیسی که به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه در حوزه تحول علوم انسانی مستلزم شناسی و ارائه برنامه راهبردي و تدوین اسناد آسیبکه...  
PDF نوروژنتیک-دانشگاه ع.پ ارومیه https://research.umsu.ac.ir/uploads/neurogenetic.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  اين ضرورت زمان را پايه گزاري نمودند ن انجمن اين مجتمع جديد از آن تاريخ تاكنون به فعاليت خود ادامه مي دهد انجمن نوروژنتيك آلمان به عنوان اولي .در شهر آخن آلمان...  
PDF اصل مقاله (261 K)-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها http://ksiu.nahad.ir/.../article_432_0b7ebaf688c9c06c1bc44ffe2f... ۱۳۹۷/۵/۱۰ -  به نواب ظفرخان احسن و حاج میرزا حسن گوي در هند ی پارسیهـ( شاعران شیعۀ ایران . طالب آملی1 مذهب به اصفهان و خراسان و کرد. این شاعر شیعه تخلص می« آ...  
PDF اصل مقاله (1120 K) تثبیت مکانیکی خاک و تبیین جایگاه آن در مصالح بومی... http://smb.yazd.ac.ir/.../article_1257_4043d1041a445985c3d69d04... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  ترسیمی زبان آزاد راستاي پایایی فرم سازه 711 سارا بیرقی، حسن ستاري ساربانقلی، علی محدث خراسانی نشریه معماری اقلیم گرم و خشک 6931 زمستانو پاییز،...  
مقاله بررسی نقش دولت و خط مشی های آن در توسعه کار آفرینی-مرجع دانش https://www.civilica.com/Paper-NASMEA01-NASMEA01_140.html ۱۳۹۷/۹/۲۹ -  تکنولوژی های نوین بر عملکرد ما زمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در سال 94 فرمت مقالات فارسی کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران مقایسه تطبیقی نگرشهای علمی مدیریت ومدیریت اسلامی...  
PDF فصلنامه باغ نظر-اصل مقاله [English] http://bagh-sj.com/.../?_action=showPDF&sc=1&article=53... ۱۳۹۶/۹/۲۶ -  2017 Received 2017/05/06 Accepted 2017/09/26 Persian translation of this paper entitled: یراگن »طخ-ناسنا« بیکرت یدنب لصفم و راتخاس یسررب یقوجلس هرود یعانص یاهرنه رد...  
  PDF -bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/download/.../Ismaili-Literature.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۳ -             A full  record for this book is available from the British Library A full  record for this book is available from...  
PDF More... Volume 8, Issue 1 (1-2018) http://mjltm.org/article-1-74-en.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۲ -  8, Issue 1, January 2018 Page 1 D ow nl oa de d fro m m jltm .or g a t 1 :25 +0 33 0 o n S un da y O cto be r 1 4th 20 18 [...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.