نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۰۸۴ نتیجه (۰.۰۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF Full Text (PDF) http://ijmae.com/files/accepted/273_final.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  Esfarayen University of technology. To this end, following questions were proposed: 1 Iran's 20-year vision plan Available in: www.dolat.ir/PDF/20years.pdf International...  
PDF https://webgoo.ir http://herc-tums.ir/wp-content/.../EMHJ_2018_24_07_611_617.pdf ۱۳۹۸/۵/۹ -  http://www.tums. ac.ir, http://www.dolat.ir). We considered the following criteria for selecting the websites: national websites well known for health policy issues;...  
روزنامه شرق 91/12/3: پاك كردن حافظه تاريخي-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/npview.asp?ID=2684554 ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ -  ir و (پايگاه اطلاع رساني دولت) dolat.ir که هيچ اثري از دولت هاي قبلي در آنها نمي توان يافت در سايت هاي روساي جمهور و دولت هاي کشورهاي ديگر، هم سوابق و عکس هاي روساي...  
SID.ir | DOLAT ABADI'S KALDAR AND REASON OF INTRUSION IN... http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=193365 ۱۳۹۷/۳/۱ -  Paper: DOLAT ABADI'S KALDAR AND REASON OF INTRUSION IN NARRATIVE Author(s): SHIRI GHAHREMAN* * RAZI UNIVERSITY Abstract: Dolat Abadi's Kalidar had been narrated...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100730-9616-308.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  شود مي در اين نوشتار پس از ارائـة . ها موضعي منطقي است ها و ملت رو، براي دولت هاي پيش برداري از فرصت بهره اي به موقعيت ايران در هاي موافق و مخالف در ابعاد گوناگون...  
PDF میسان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان َای دیلتی بعد از اجرای... http://journals.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5729&sid=1&a... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  oohay@azerilahedazasoomآدرس الکتزًٍیکی: یکی از اّذاف اصلی طرح تحَل سلاهت، کاّش هیساى پرداخت از جیة هردم ترای خذهات زمینه و هدف: تؼییي هیساى پرداختت از جیتة...  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://journals.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5729&sid=1&a... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  oohay@azerilahedazasoomآدرس الکتزًٍیکی: یکی از اّذاف اصلی طرح تحَل سلاهت، کاّش هیساى پرداخت از جیة هردم ترای خذهات زمینه و هدف: تؼییي هیساى پرداختت از جیتة...  
SID.ir | List of Citation(s) A COMPARATIVE STUDY OF THE ONTOLOGICAL... https://www.sid.ir/En/Journal/Supporting.aspx?ID=214181 ۱۳۹۷/۸/۲۷ -  ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others Scientific Information Databases بانک نشریات فارسی ایران بانک...  
SID.ir | List of Reference(s) A COMPARATIVE STUDY OF THE ONTOLOGICAL... https://www.sid.ir/En/Journal/Reference.aspx?ID=214181 ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others Scientific Information Databases بانک نشریات فارسی ایران بانک...  
SID.ir | DOLAT ABADI'S KALDAR AND REASON OF INTRUSION IN... https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=193365 ۱۳۹۷/۱۲/۸ -  Paper: DOLAT ABADI'S KALDAR AND REASON OF INTRUSION IN NARRATIVE Author(s): SHIRI GHAHREMAN* * RAZI UNIVERSITY Abstract: Dolat Abadi's Kalidar had been narrated...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.