نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱,۰۵۸ نتیجه (۱.۰۴۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان http://mshafiezadeh.natres.iut.ac.ir/sites/.../90-ahwaz.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF اصل مقاله (416.92 K)-انجمن ژئوپلتیک ایران http://journal.iag.ir/.../article_55835_5026231eea61e1e180fe770... ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  هر بازیگر براي و دوم جست. ها تمایل است سرشت خود به توزیع برابر قدرت rewoP fo ecnalaB lairasrevdA -1 rewoP fo ecnalaB lanoitaicossA -2 34 ثیر تحولات روابط ارمنستان...  
PDF بررسی روایی آزمون استخدام و رابطه آن با عملکرد کارکنان http://iieshrm.ir/article-1-358-en.pdf ۱۳۹۸/۹/۷ -  2 moc.oohay@irazaninimaazerila بررسی روایی آزمون استخدام و رابطه آن با عملکرد کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران( :موردي مطالعه) 2931/60/02 :پذیرشتاریخ...  
PDF اصل مقاله (421 K) تحلیلی بر ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه با تأکید... http://psq.kiau.ac.ir/.../article_533060_ddde6c9be10c589a3e8a54... ۱۳۹۶/۷/۸ -  hایمیل: 6931پاییز، چهلمشماره فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، ◊ ◊ 42 قدمه:م بین الملل دارد. تجربه نشان ها و در سیاست جایگاه مهمی در سیاست...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://mpes.sbu.ac.ir/article/download/16319/7785 ۱۳۹۸/۱/۲ -  این زمینه وجود دارد، به طوری که در سال rewolliW .2 ega lanoitazinagro .1 yllaS & eciruaM ,waL .4 noitazialartneceD .3 tnemrewopmE .5 97 یسنجر-پارسونز...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121231092948-9568-54.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/2621/2601 ۱۳۹۴/۹/۱ -  Another prob- lem in air quality assessment is the large number of missing values (15, 39). Tehran is located in the longitude of eastern 51° 8' to 51° 37' and...  
PDF اینجا-انجمن اقتصاد اسلامی ایران http://ieaoi.ir/files/site1/.../extract_pages_from_10.2.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  ساختار یک دفتر منطقه ای در دارالسلام (تانزانیا، شایان ذکر است صندوق است که شامل یک نهاد فراملی همچون بانک توسعه اسلامی است و منتصر به فرد برخوردار rotceS etavirP...  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://journals.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5381&sid=1&a... ۱۳۹۶/۵/۲۱ -  94 تا 51شامل مادران باردار، زنان ) – خود به مراكز بهداشتيجاريهاي براي مراقبت( سال .)9002 .la te irdaS( درماني مراجعه كرده بودند شهر اكنس هاي خانواده رضايت و آگاهي...  
SID.ir | CULTURE OF COMMUNICATION-FALL 2012-Vol.2-No.7-پایگاه اطلاعات... http://www.sid.ir/En/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=200564 ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others Scientific Information Databases بانک نشریات فارسی ایران بانک...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.