نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۹۵۸ نتیجه (۱.۷۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
SID.ir | List of Citation(s) A COMPARATIVE STUDY OF THE ONTOLOGICAL... https://www.sid.ir/En/Journal/Supporting.aspx?ID=214181 ۱۳۹۷/۸/۲۷ -  ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others Scientific Information Databases بانک نشریات فارسی ایران بانک...  
PDF میسان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان َای دیلتی بعد از اجرای... http://journals.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5729&sid=1&a... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  oohay@azerilahedazasoomآدرس الکتزًٍیکی: یکی از اّذاف اصلی طرح تحَل سلاهت، کاّش هیساى پرداخت از جیة هردم ترای خذهات زمینه و هدف: تؼییي هیساى پرداختت از جیتة...  
PDF میسان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان َای دیلتی بعد از اجرای... http://jhosp.tums.ac.ir/article-1-5729-en.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  oohay@azerilahedazasoomآدرس الکتزًٍیکی: یکی از اّذاف اصلی طرح تحَل سلاهت، کاّش هیساى پرداخت از جیة هردم ترای خذهات زمینه و هدف: تؼییي هیساى پرداختت از جیتة...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-123-478057.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  اجرا ٍ طراحی هلی ترای خذهات سرپایی ٍ تخش خصَصی ًیس سطح در کلاى ّایی ترًاهِ تایذ پرداخت از جیة، پرداخت غیر رسوی، تاهیي هالی ًظام سلاهت، طرح تحَل سلاهتکلمات کلیدی:  
PDF متن کامل [PDF 717 kb]-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://journals.tums.ac.ir/jhosp/article-1-5729-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  oohay@azerilahedazasoomآدرس الکتزًٍیکی: یکی از اّذاف اصلی طرح تحَل سلاهت، کاّش هیساى پرداخت از جیة هردم ترای خذهات زمینه و هدف: تؼییي هیساى پرداختت از جیتة...  
PDF متن کامل [PDF 717 kb]-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://jhosp.tums.ac.ir/article-1-5729-fa.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۶ -  oohay@azerilahedazasoomآدرس الکتزًٍیکی: یکی از اّذاف اصلی طرح تحَل سلاهت، کاّش هیساى پرداخت از جیة هردم ترای خذهات زمینه و هدف: تؼییي هیساى پرداختت از جیتة...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161015102510-9783-109.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۵ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF اصل مقاله (408 K) آزمون مدل نمایندگی در قیمت‎گذاری دارایی‌... https://journals.ut.ac.ir/.../article_66706_09702ad52cb51ec54cb... ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  ir Citation:. Rezaei Dolat Abadi, H., Fathi, S., & Yousofan, N. (2018). Testing Agency Model in Capital Asset Pricing. Financial Research Journal, 19(4),...  
PDF بیوشیمی-دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://www.gmu.ac.ir/images/stories/dastani/.../final_Report.pd... ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ............................................................................................................................................................  
PDF اصل مقاله (671 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_66167_e357839471aa1f1418f... ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  ir). 4. See Duval et al., 2009. F 580/ Economic Evaluation of Fiscal Regime of Buy-Back … or fiscal system includes all legislative, taxation,...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.