نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۰۸۸ نتیجه (۰.۰۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161206145548-9626-75.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  liamg@531iresay) 8 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 31 29 ر ها / ب 5 9 ره ما ش / هم زد ان ل پ سا 1- مقدمه و بیان مسئله رفع موانع و...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1001-202099.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  از اين افراد خواسته شده به پرسش های پرسش نامه از دو جنبه پاسخ دهند؛ در يک بعد از آنها خواسته شده بيان كنند از ديد آنها، متغيرهای شناسايی شده در پژوهش تا چه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20151209174426-9888-110.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۲ -  از اين افراد خواسته شده به پرسش های پرسش نامه از دو جنبه پاسخ دهند؛ در يک بعد از آنها خواسته شده بيان كنند از ديد آنها، متغيرهای شناسايی شده در پژوهش تا چه...  
PDF میکروبیولوژی-دانشگاه ع.پ ارومیه https://research.umsu.ac.ir/uploads/microbiology.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  صـنعتي يتحولات قرن بيستم كه همه مثال آن تلفـن يـا . بود( كارخانجات صنعتي)پيشرفت در قرن بيستم ماحصل كار و تلاش در بخش صنايع . آغاز شده بود لذا، به زعـم . در پايان قرن...  
PDF رصد فرهنگی اتحاد مﹼلی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10727.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۹ -  اعتقادي هم با هم متفاوتند به عبارتی یعنی گرد آمدن بر محورهاي اصولی . انداز مطرح کرد یافت نشده است بتوان با عنوان چشم موردي را که مشخصاً ،سی منابع موجودهمچنین در برر مسئولین...  
PDF رصد فرهنگی انسجام اسلامی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10729.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۹ -  trA & erutluC fO etutitsnI hojaP hsrA :rohtuA مؤسسه فرهنگي هنري عرش پژوه :ريمج انسجام اسلاميصد فرهنگي ر :طرحعنوان ytiradiloS cimalsI...  
PDF دریافت سند http://www.ararc.ir/fa/file/342/download?token=4w3-OXah ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  سه میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و این هشداری است که نشان می دهد باید هرچه سریع تر از چرخه جهانی آلودگی هوا دور شد. تهران نیز مانند بسیاری...  
PDF بررسی ابعاد آلودگی هوای تهران.pdf http://www.ararc.ir/sites/.../بررسی ابعاد آلودگی هوای تهران.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  سه میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و این هشداری است که نشان می دهد باید هرچه سریع تر از چرخه جهانی آلودگی هوا دور شد. تهران نیز مانند بسیاری...  
PDF Electronic Physician ISSN: 2485-8002 http://www.ephysician.ir http://www.ephysician.ir/2017/5418.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  Objective: This study aimed to explore and analyze the process of development and enactment of law in Iran’s parliament, and factors that might affect the...  
PDF    دانلود    pdf    مقاله    http://herc-tums.ir/.../AIM.pdf-takian-2017-10-28-04-48.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۱ -  5 in rural area and 55.2 in urban area) in 1996,4 to 20.3 in 100,000 live births in 2013, as well as an increase in life expectancy from 56 years in 1979 to an...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.