نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۰۸۸ نتیجه (۰.۰۸۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی وضعیت اجرای آیین نامه دورکاری در سازمان بیمه خدمات درمانی با... http://old.ihio.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2420cc44-733b-475d-... ۱۳۹۸/۳/۳ -  تقبل فرمودند از همه عزیزانی که در این تحقیق مرا یاري کردند مخصوصا از همسر خوبم که همواره مشوق .و یاور من بوده است متشکرم همراهی و همفکري این تحقیق با انجامطول...  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6367082538883... ۱۳۹۷/۶/۷ -  5 Tobacco taxation policies in Iran are not at an adequate level.6 Despite the fact that Iran compared highly favorably to other countries in the Eastern...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160828101927-9774-90.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6365229876799... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  5 Tobacco taxation policies in Iran are not at an adequate level.6 Despite the fact that Iran compared highly favorably to other countries in the Eastern...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/download/6982/6230 ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ -  ir Review Article ri.ca.umbs@henatsamz پست الکترونیک:زهرا مستانه؛ ی مسئول مکاتبات: نویسنده * پژوهش در دین و سلامت یمجله 55تا 48های ، صفحه1311زمستان...  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6365769044177... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  5 Tobacco taxation policies in Iran are not at an adequate level.6 Despite the fact that Iran compared highly favorably to other countries in the Eastern...  
PDF -مرکز تحقیقات استراتژیک http://irfajournal.csr.ir/.../13940908918535000125-F.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۱ -  3, No. 2, Summer 2012, pp. 35-60 Iran and the security of Afghanistan after NATO's pullout Ali Omidi Abstract Security is the main concern or...  
PDF اصل مقاله (1076 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_64917_130e3847388701b782b... ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  Iran, one of the biggest owners of fossil fuels, committed to reduce its emissions up to 12% by 2030, but it is not the only motive for the transition of the...  
PDF اینجا- ایرانی پیشرفت منتشر شده است.-این شماره با همکاری مرکز الگوی... http://www.talie.ir/wp-content/.../4_5935859555731767623.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  انجمن به منظور دستيابي به اهداف خود فصل كند:سياسي اسلام با اهداف زير منتشر مي ها در زمينه انجام وظايف حوزوي در عرصه تبيين، ترويج و ارائه جديدترين يافته .1...  
PDF PDF-PDF http://www.aimjournal.ir/GetFile/926 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  5 Tobacco taxation policies in Iran are not at an adequate level.6 Despite the fact that Iran compared highly favorably to other countries in the Eastern...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.