نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۱۱,۹۴۳ نتیجه (۱.۷۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF گزارش سالیانه هیات مدیره سال مالی منتهی به 03/21/1931 ... https://www.codal.ir/.../DownloadFile.aspx?ID=rLEMHhITl4fCw9agL... ۱۳۹۳/۳/۳۱ -  این اطلاعات هماهنگ با واقعیت هاي موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدي که در موقعیت فعلي مي توان پیش بیني نمود، به نحو درست و کافي در این گزارش ارائه گردیده و...  
PDF ی � �م ا�د تا �-مدارک علمی ایران https://ak.irandoc.ac.ir/.../DownloadFile?publishersId=4 ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  در این سامانه داراي یک نماینده هستند که ها اند. هر یک از کتابخانه گرفته شده هاي آماري را براي هر مادر آنها را معرفی کرده است. این نمایندگان، داده ؤسسهمو فناوري پژوهش کنند...  
PDF بررسی اثر درصد شیر سویا ودرصد ماده جامد بر خواص فیزیکو شیمیایی... http://tqhq.ir/DownloadFile.aspx?id=21 ۱۳۹۷/۵/۲۵ -  مکمل بسیار خوبی برای استفاده در این نوشیدنی ها باشد تواند پروتئین های شیر با پکتین در شرایط اسیدی واکنش حوه همانند ن .افرادی که مجبور به کاهش وزن می باشند بسیار...  
PDF سر مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://sanad.um.ac.ir/index.php/TarhoSakht/article/.../1 ۱۳۹۴/۱/۷ -  کشف آن ها نشده ایم در ابتدا خلق شده اند. ما در این تفکر اشتباه هستیم که ما اختراع می کنیم! ما هیچ چیزی اختراع نمی کنیم زیرا تمام قوانین آن وجود داشته است. ما فقط اکتشاف...  
PDF دانلود فایل http://tqhq.ir/DownloadFile.aspx?id=15 ۱۳۹۷/۵/۱۰ -  گردد يکه به مرور زمان بر قطر آن افزوده م ه کـه خـود ير لا ي که غافل از فعل و انفعالات ز ي گردد در صورت يه محافظت م ين لا ير ا يتون در ز ي باشد وز ي م يه حفاظت يک...  
PDF ی � �م ا�د تا �-مدارک علمی ایران https://ak.irandoc.ac.ir/.../DownloadFile?publishersId=2 ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  در این سامانه داراي یک نماینده هستند که ها اند. هر یک از کتابخانه گرفته شده هاي آماري را براي هر مادر آنها را معرفی کرده است. این نمایندگان، داده ؤسسهمو فناوري پژوهش کنند...  
PDF [دریافت فایل الکترونیکی]-اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir/Images/.../North Korea confidential text.pd... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  ِجیمز پی یرسون ترجمه: محمدحسین باقی شورای سیاست گذاری: مصطفی درویشی، بهراد مهرجو گرافیک و طراحی: آتلیه آینده نگر / رضا دولت زاده چاپ اول: بهار 9931 مدیر تولید: مینا...  
PDF   دریافت:1068-وب سایت دانشگاه زنجان http://znu.ac.ir/members/Downloadfile/234 ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  اگرچه مطالب بسیار کمتر از حشرات مطالعه و شناسایی شده شانکوچک يهها به خاطر اندازآن به زبان فارسی در موضوع مختصر و مفیدزیادي در مورد آنها وجود دارد ولی همواره عدم...  
PDF [دریافت فایل کامل گزارش]-اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir/Images/Docs/1008.pdf ۱۳۹۸/۹/۶ -  شد منطقه در طولانی بیکاری به منجر ،و با محوریت دولت بود یداخلاقتصاد طولانی متمرکز بر تعداد از محافظت برای پویا، متوسط و کوچک هایشرکت ظهور تشویق جای به نظارتی و...  
PDF -Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2) http://www.3gpp2.org/Public_html/.../C.S0050-A_v1.0_060403.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۴ -  0 1 Contents File Format for Multimedia Services for cdma2000 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.