نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۸۹ نتیجه (۰.۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF (چارت آموزشی) سرفصل های آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی - ویژه مراکز... http://bayanbox.ir/download/.../TEFL-TTC-BA.pdf ۱۳۹۶/۵/۲ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را برنامه درسی دوره کارشناسی...  
PDF سایت دانشگاه فرهنگیان-آموزش زبان عربی https://pbm.cfu.ac.ir/file/.../attach2019103849745592456773.pdf ۱۳۹۸/۸/۵ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ١ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را دوره کارشناسی پیوسته...  
PDF آموزش زیست شناسی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://phd.cfu.ac.ir/file/.../attach2020024077964866503379.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را درسیبرنامه یست...  
PDF آموزش علوم اجتماعی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://phd.cfu.ac.ir/file/.../attach2020022383796764503376.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ١ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را برنامه درسی دوره...  
PDF سایت دانشگاه فرهنگیان-آموزش زبان عربی https://phd.cfu.ac.ir/file/.../attach2020021221611714503381.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ١ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را دوره کارشناسی پیوسته...  
PDF مشاوره و راهنمایی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://pbm.cfu.ac.ir/file/.../attach2019102685448504456785.pdf ۱۳۹۸/۸/۵ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را درسیبرنامه...  
PDF آموزش علوم اجتماعی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://pbm.cfu.ac.ir/file/.../attach2019101398524744456781.pdf ۱۳۹۸/۸/۵ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ١ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را برنامه درسی دوره...  
PDF آموزش زبان انگلیسی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://phd.cfu.ac.ir/file/.../attach2020021605510912503380.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را برنامه درسی دوره کارشناسی...  
PDF آموزش زیست شناسی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://pbm.cfu.ac.ir/file/.../attach2019102498439576456778.pdf ۱۳۹۸/۸/۵ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را درسیبرنامه یست...  
PDF مشاوره وراهنمایی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://phd.cfu.ac.ir/file/.../attach2020023940945070503389.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ -  com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به نام آنکه فرصت داد ما را درسیبرنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.