نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۴۰ نتیجه (۰.۰۸۹ ثانیه)
آیا منظور شما  panair  بود؟
نتایج علمی
PDF Full-Text (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان http://www.goums.ac.ir/jorjanijournal/article-1-589-en.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ -  ir D ow nl oa de d fro m w ww .g ou m s. ac .ir a t 0 :0 8 +0 33 0 on F rid ay J an ua ry 3 1s t 2 02 0 [ D OI :  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1171-458135.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  دلیل چنین ابهامی را می توان ماهیت چند سطحی و چند بعدی مفهوم چندمرکزیتی دانست(& ireneV 2:0102 ,issalagruB). درواقع ممکن است منطقه ای که در یک سطح فضایی...  
PDF بین المللی امام خمینی-1142_E abs.pdf http://jmre.journals.ikiu.ac.ir/jufile?ar_sfile=37731 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  Saleki1, R. Kakaie2, M. Ataei3* 1- PhD candidate, Dept. of Mining Engineering, Shahrood University of ... Professor,...  
PDF Pore Structures and Mechanical Properties of Microbe-inspired... http://ijce.iust.ac.ir/files/.../megsli-A-10-1843-1-fbfbb5a.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ -  Microbe inspired sand cementation methods Sand of 15 g in 200 μm diameter was added into a plastic injection tube of 22 mm in diameter and 95 mm in length with...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150429131855-9826-121.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۸ -  ها ارداهتیه میی های اتتصاد ملی بر سیاست هارجی دپلت نحوا تر یر سیاست سیس ایوند بین دپ متغیر مذکور در ج هوری ترکییه طیی دپ گفتیار مجیزا ی شیامل دپرا ای از به حکومت...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-932-190705.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  8017. (c) Cheng, J; Sun, Y; Wang, F; Guo, M; Xu, J, H; Pana, Yi; Zhangb, Z. J. Org. Chem. 2004, 69, 5752. CuI-Catalyzed Coupling of Aryl Halides with ……. 8...  
PDF -دانشگاه ع.پ تبریز http://journals.tbzmed.ac.ir/JODDD/.../JODDD-7-105.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  Germany) was used in a high-speed handpiece (NSK Pana Air, Ja- pan). For advanced polishing, discs (Ultra Gloss Composite Polishing System, Axis, USA) in differ- ent...  
PDF PDF (447 K)-دانشگاه صنعتی شاهرود http://jme.shahroodut.ac.ir/.../article_14_0fd6080fc9c88d3baf99... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  Abstract The determination of the Ultimate Pit Limit (UPL) is the first step in the open pit mine planning process. In this stage that parts of the mineral...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-549-143327.pdf ۱۳۹۶/۷/۷ -  Results showed that the Langmuir isotherm model was fitted well with adsorption data. Kinetic studies were also carried out using various kinetic models such as...  
، صفحه 693-723 PDF اصل مقاله (610 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62925_52f63b1525e54391936... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  secondary wastes are generated and it leads to environmental degradations (Panayotou, 2003). However, interaction with the environment and optimal utilization of...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.