نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲۴۰ نتیجه (۰.۰۹۳ ثانیه)
آیا منظور شما  panair  بود؟
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-476-137129.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  2 School of Sciences, Indira Gandhi National Open University, New Delhi, India. *Corresponding author; e-mail: pprashar.fet@mriu.edu.in INTRODUCTION Owing...  
PDF اصل مقاله (226 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_52962_ab5bb9bfe91a6e2684f3398... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  hcraeseR yranireteVfo lanruoJ ìÛBèú| OdÛýÛþelcitrAlanigirO ìÛlìú kô GýíBoÿ Oýépüõqô GBGrüõqkoAÒéI ðõAcþ AüpAó koGýò ðzhõAoÞññlâBó Þõ^à ô Groå yBüÐ Gõkû ô OÏlAkÿ...  
PDF PDF (684 K) http://www.ijsom.com/.../pdf_1902_1a1f50abf3e0a1cda107bf261e9b0... ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ -  ir Location-routing Problem with Fuzzy time windows and Traffic time Int J Supply Oper Manage (IJSOM), Vol.1. No.1 39 Prodhon (2010) has been...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170208115040-10083-38.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ -  ثٝ تقجیش استجبط ا٘ؼبٖ ثب ثب فشاٚا٘ی صیبد ػبخت آ٘تشٚپٛط٘یىی یب ا٘ؼبٖ ٔخبعشات .)2931صادٜ، ػّیٕب٘ی ٚ حمی؛ mairrem.www//:ptth-moc.retsbew( .9991 ,dleiF dna kesuotiV ;7991...  
PDF بدون عنوان http://aud.tums.ac.ir/article-1-155-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF -International Journal of Supply and Operations Management http://www.ijsom.com/.../jufile?c2hvd1BERj0xOTAyJl9hY3Rpb249c2h... ۱۳۹۵/۹/۸ -  ir Location-routing Problem with Fuzzy time windows and Traffic time Int J Supply Oper Manage (IJSOM), Vol.1. No.1 39 Prodhon (2010) has been...  
PDF تاریخچه بیمارستان روانپزشکی مشهد چکیده-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2616-en.pdf ۱۳۹۶/۳/۷ -  dehahs@irafaj :liam-E (نویسـنده مسـئول ) 01366988120 :دورنگار .دانشکده پزشکی شاهد،گروه پزشکی اجتماعی بلوارکشاورز، تهران، .دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی...  
PDF PDF (996 K) http://www.ijche.com/.../article_15370_fe46e1bc9d36bfb0cc714486... ۱۳۹۵/۹/۵ -  beads (Pana Glass Beads Co., Iran) in the range of 850-1100 micrometers were filled in the bed. The particles belong to the D-type based on Geldart classification.  
فصلنامه انجمن شيمي ايران، شماره 26-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5947&number=26 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم! توجه: magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود.  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120325202016-1149-193.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۶ -  »ƾŝLJ«ƲƫŚºſ ƽƺºƬū Źŵ Ţſř ƾƣŚţř  Ʊō Źŵ ƶƧ ƭřƺƗ žƬŬƯ Źƺƃ ƹ ŦŰŝšřźƔƳ ƱŚǀŝ ƩŚŞƳŵ ƶŝ ƶƧ řŹ ƾƳŚƀƧ ƱŚưƫŹŚě ƽŚƌƗř Śū ŶƴŤºƀƷ ƾƇŚų šřźƔƳ ƹ ƝřŶƷř Śŝ ŢƠƫŚŴƯ Śƿ ŢƤƟřƺƯ ƶŝ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.