نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲۴۰ نتیجه (۰.۰۹۲ ثانیه)
آیا منظور شما  panair  بود؟
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1249-226181.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  روباز دار مکاتباتنویسنده مسئول و عهده * “مهندسی معدن”پژوهشی - علمینشریه gnireenignE gniniM fo lanruoJ nainarI )EMJRI( 79تا 39، صفحه 0931، سال 31دوره...  
مقاله بررسی برای طراحی سازگار با محیط زیست به وسیله ی پمپ های حرارتی... https://www.civilica.com/.../Paper-GUPSD01-GUPSD01_0612=بررسی-ب... ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ -  نو (سانا) www..Su na.org.ir ... علم سنجی و رتبه بندی مقاله مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است: دانشگاه هنر اسلامی تبریز نوع مرکز: تعداد مقالات: ۱۱۲۷ در...  
PDF -موزه تاریخ طبیعی آمریکا http://digitallibrary.amnh.org/bitstream/.../b250.pdf?sequence=... ۱۳۹۴/۱۰/۸ -  ‘‘Go to the bee, and learn how diligent she is, and what a noble work she produces, whose labors kings and private men use for their use, she is desired and...  
PDF دریافت مقاله-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115085344-9722-37.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  Ê581389nB´ B¨Š¯»¦A·~hz«,»«ÀwA nqM”nBŽª§A¸ B¨¯³M»MBTŸnjB®¼w­MA Ê601389nB´...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-Full Text https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1054348.pdf ۱۳۹۶/۳/۹ -  دیدرگ ییادز لولس ییایمیشو یکیزیف یاه شور زا هدافتساتسبراد زا .تفای لاقتنا اه تسبراد یور رب یناسنا یبرچ زا قتشم یمیشنازم یداینب یاه زا هتفه ود تشذگ زا سپ هدش هیهت...  
PDF تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-282-5373d60.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ -  آید شایع مرگ و میر در کشورهای پیشرفته به شمار می عللهای قلب و عروق یکی از بیماری :زمینه و هدف ری تاثی بررسقی تحقنیهدف از انجام ا. باشند یسکلروز ما خطر آترویشگوی پی...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-Full Text https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1035375.pdf ۱۳۹۶/۹/۱ -  Iranian specimens of P. pacificus FUM 5 are characterized by the body length (0.69–0.83 mm), the stoma (6–10 µm) bearing a dorsal tooth and a conical elongated...  
PDF Full-Text (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان http://jorjanijournal.goums.ac.ir/article-1-589-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  ir at 21 :48 +0 43 0 o n W ed ne sd ay S ep tem be r 5 th 20 18 Jorjani Biomedicine Journal: spring 2017: Vol 6: No 1: P 22-32 Introduction...  
PDF اصل مقاله (146 K)-سامانه نشریات ایران (سنا) http://ijme.iranjournals.ir/.../pdf_1391_2663dede42ad5e3713c43e... ۱۳۹۷/۲/۲۴ -  2, 2006, pp. 7-20 هرامش ،لوا هرود۲ لاس ،١٣٨٥ هحفص ،۷۳ ات ۸۶ Iranian Journal of Mining Engineering (IRJME) یملع هيرشن- یشهوژپ"ندعم يسدنهم"...  
PDF -موزه تاریخ طبیعی آمریکا http://digitallibrary.amnh.org/.../n3248.pdf?sequence=1 ۱۳۹۴/۱۰/۸ -  However, there are many taxa that do not appear on these lists. The first part of this paper is a catalog that deals mainly with the species recently van- ished...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.