نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۳۱ نتیجه (۰.۰۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326111117-1128-8.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  Each session of Varzesh-e-Bastani comprises: 1-Warming up, 2- main body of physical exercises, and 3-warming down (Amirtash, 1980). 2- Zoorkhaneh (home of...  
PDF دانلود آخرین نسخه-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../p-pd-all-ise-r-001-1.00_0.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  شده استتحلیل :يدیکلمات کل فارسی: گزارشزبان نھایی: گزارشت یوضع ١٦ :تعداد صفحاتعادی: یت دسترسیوضع 3 بررسی برترین سایت ھای ایرانی: عنوان گزارش چکیده در این...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4227/.../danesh-varzesh-tose3.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  هست هدف این نشریه گردآوری مطالبی در جهت کمک و یاری به علمی کردن ورزش در محیط دانشگاهی و جامعه است. 1394 زمستان، سومشماره ،سال اول دانش، ورزش، توسعه...  
PDF سبک زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی ارائة یک نظریة دادهبنیاد-پژوهشگاه... https://res.ssrc.ac.ir/.../article_846_db7cb91ede601e2b9096f44e... ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ -  583۱ بطحایی، و تاروس( فرد یک زندگی چگونگی از است عبارت کرد، ارائه توانمی زندگی و آراء فراوانی و تنوع که است مفاهيمی از دسته آن وجز زندگی سبک ،ساده تعریف این از...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2513-384247.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  583۱ بطحایی، و تاروس( فرد یک زندگی چگونگی از است عبارت کرد، ارائه توانمی زندگی و آراء فراوانی و تنوع که است مفاهيمی از دسته آن وجز زندگی سبک ،ساده تعریف این از...  
Zoorkhaneh and Varzesh-E-Bastani-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/190207 ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  علوم حرکتی و ورزش Zoorkhaneh and Varzesh-E-Bastani نویسندگان: علی محمد امیرتاش منبع: علوم حرکتی و ورزش سال پنجم بهار و تابستان 1386 ضمیمه شماره 9 کلید واژه ها: Zoorkhaneh...  
PDF مقایسه تعادل ایستا و پویای زنان فعال حرکتی دانشگاهی دارای قوس کف پای... http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/download/.../2751 ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  در نتيجه تحقيق حاضر با هدف مقايسه تعادل ايستا و پوياي زنان فعال حركتي دانشگاه .پاي متفاوت انجام شد نفر( و كف 03نفر(، كف پاي گود ) 03ورزشكار زن دانشگاهي در سه...  
PDF اصل مقاله 992.79 K-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3438_3599e1c60b856a1aecdb... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  بعد 0337،3باشد (گرنروسمی تصویر سازمان کیفیت خود تولیدات و خدمات فنی به توان به سایت نمیوب گردد که در ارزیابیبرمی ملکردی به چگونگی ار گرفت، اما کیفیت عک اشاره...  
PDF مرجع دانش-دریافت گواهی PDF مقاله https://www.civilica.com/.../PdfExport-CSCG01_197=A-study-on-th... ۱۳۹۸/۳/۸ -  دشاب یم اکیلیویس یدانتسا هاگیاپ رد هلاقم یزاس هیامن هیدییات یانعم هب هحفص نیا لرتنک نیلانآ تروص هب قوف کنیل قیرط زا ار هلاقم تبث تیعضو دیناوت یم یهاوگ نیا تلاصا...  
روزنامه اعتماد91/5/9: سايتي براي پيگيري اخبار المپيك لندن-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=2551997 ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  varzesh3. com/ را معرفي مي كنيم. اين سايت خبرهاي كاروان المپيك ايران را جمع آوري كرده و در يك ستون به شما ارائه مي دهد. همچنين مي توانيد از آخرين تغييرات در جدول...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.