نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۲۹ نتیجه (۰.۰۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-Full Text https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1014540.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۴ -  11: Dirnking water of Shirkooh region Sample 12: Dirnking water of Hashemieh region Sample 13: Dirnking water of University Sample 14: Dirnking water of Varzesh region...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه ع.پ اصفهان http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/download/.../687 ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -  ي بدني و درد كمر بود شاخص توده ي مقطعي، يك مطالعهدر .بوداصفهان جويان دختر و پسر دانشگاه دانشي ماري اين تحقيق شامل كليهي آ جامعه :ها روش تا 6831هاي بين سالاصفهان...  
PDF دانلود نسخه PDF به صورت کامل Download PDF Version نسخه PDF به صورت... http://up.roman4u.ir/.../Taghas Eshgh(wWw.Roman4u.iR).pdf ۱۳۹۵/۸/۱ -  از و کشیدم پوفی ....رفتم اتاقم ی گوشه رو03:7 ساعت...بیرون اومدم زدن مسواک از بعد و زدم صورتم به آبی .....میداد نشون زشا داشتم کم کم دیگه.....میکردم چت میلاد با...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی تهران-PDF (53KB) http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp/article/download/.../640// ۱۳۹۴/۹/۲ -  Left Central shunt 5.2 (0.3- 17) 39 (14.4) 34 (12.6) 3 (1.1) 1 (0.4) 7 (2.6) 3 (1.1) 1 (0.4) 2 (0.7) Total correction AS the First Operation As...  
PDF مقدمه چکیده-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/article-1-9182-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  این نوکلئوتید می 91- 32اي با حدود رشته هاي بیان ژن کنندهتنظیمعنوان هاي هدف به ANRmدر RTU´3نواحی کنند. همچنین در تکثیر، تمایز و در سطح پس از رونویسی عمل می...  
PDF مقدمه چکیده-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/article-1-9182-en.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  این نوکلئوتید می 91- 32اي با حدود رشته هاي بیان ژن کنندهتنظیمعنوان هاي هدف به ANRmدر RTU´3نواحی کنند. همچنین در تکثیر، تمایز و در سطح پس از رونویسی عمل می...  
PDF تاثیر حرکات کششی و تنفسی حین کلاس بر میزان یادگیری دانشجویان... http://ijme.mui.ac.ir/article-1-1659-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱ -  پذيرش گرديده است 98/21/03در تاريخ يـادگيري .تواند نقش بسـزايي در ايـن زمينـه بـازي كنـد مي ي هـا تدانـش و مهـار ر رفتـار، دشامل تغيير نسـبتا پايـدار .(1)شود مي...  
PDF دانشگاه شهید بهشتی-سال 6، شماره 2.pdf https://sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/سال 6، شماره 2.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  Yousefpoori-Naeim Editor-in-Chief 2 Literary Studies 3 Frantz Fanon By Hossein Mohseni...  
PDF آستانه اسفند 1391.pdf-دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir/Adj/farhangi/.../آستانه اسفند 1391.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ -  2 Literary Studies 3 Frantz Fanon By Hossein Mohseni Frantz...  
PDF میزان مشارکت کارکنان پرستاری در تصمیم گیری های راهبردی در بیمارستان... http://journals.tums.ac.ir/.../tums-A-10-25-112-d547c68.pdf ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  اند مطالعه قرار گرفته هاي حاصل از پژوهش با استفاده از داده. اي بوده كه بر مبناي مقياس ليكرت تنظيم شده است گزينه5 سؤال 53نامه شامل هاي آماري مثل ميانگين، انحراف...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.