نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۲۹ نتیجه (۰.۰۹۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بین المللی امام خمینی-0 Bytes http://ikiu.ac.ir/.../0a6d4a3f3021b21a9235640f429dc689.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  What is most visible, chamfered corner plans, including half eight the sample of its Iranian plan exist in Prince Hussein Qazvin (Tavoosi and…, 2015: 33) and...  
PDF اصل مقاله (644 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3599_1d15992e2d58ce7ede0... ۱۳۹۶/۲/۱۱ -  3و دیوید مور مهمترین دارایی های نامشتتهود استتت که جان میلر نام یا نمادی که سازمان آن « مفهوم آن را این گونه بیان می کنند قرار می را با هدف ارزش آفرینی برای...  
PDF -وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://eijh.modares.ac.ir/.../article_18345_950c81c307565eff368... ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ -  23 (4): (106-132)   106    Factors Affecting the Qajar-Era Fort Settlements in Iran's Sistan Region Due to Hydrographic Changes in the Hirmand River 2...  
PDF دانشگاه شهید بهشتی-سال 6، شماره 2.pdf https://en.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/سال 6، شماره 2.pdf ۱۳۹۸/۱/۲ -  Yousefpoori-Naeim Editor-in-Chief 2 Literary Studies 3 Frantz Fanon By Hossein Mohseni...  
PDF -وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://eijh-old.modares.ac.ir/.../article_18345_950c81c307565ef... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  23 (4): (106-132)   106    Factors Affecting the Qajar-Era Fort Settlements in Iran's Sistan Region Due to Hydrographic Changes in the Hirmand River 2...  
PDF راهبردهای آماده سازی روانی دروازهبانان نخبه فوتبال ایران در حین یک... http://journals.umz.ac.ir/.../article_1297_eb95333c0da025c9fc29... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  842، ص 3هاي بدنی و ورزشی می باشد)عملکرد، افزایش لذت یا کسب رضایت بیشتر از فعالیت تحقیقات متعددي انجام شده ،هاي مختلفهاي روانی توسط ورزشکاران رشتهکارگیري مهارتدر...  
PDF اصل مقاله (644 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3599_ab51773c024351a0b1f... ۱۳۹۶/۲/۱۹ -  3و دیوید مور مهمترین دارایی های نامشتتهود استتت که جان میلر نام یا نمادی که سازمان آن « آن را این گونه بیان می کنند مفهوم را با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان خود...  
PDF اصل مقاله (217 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1297_eb95333c0da025c9... ۱۳۹۵/۸/۱۴ -  842، ص 3هاي بدنی و ورزشی می باشد)عملکرد، افزایش لذت یا کسب رضایت بیشتر از فعالیت تحقیقات متعددي انجام شده ،هاي مختلفهاي روانی توسط ورزشکاران رشتهکارگیري مهارتدر...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/default/.../SE-P28-TCH-01-V05.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  ذکر نام پژوهشگ گروه سکوهاي فناوري اطلاعات و فضاي مجازي –پژوهشکده فناوري اطلاعات 3 11V-11-HCT-29P-ES: کد :  
PDF اصل مقاله (197 K)-دانشگاه چمران اهواز http://qjsd.scu.ac.ir/.../pdf_11431_a2a0fa44bce594eb05b1f8bb720... ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ -  هواخواهانی دارند و بر راستی گفتار خود دلایلی ا . استضلع جریان هویتی ایران را بهم متصل کرده 3مثلثی است که رسد زورخانهمی ؛ همچنین حس بالندایران میگرایی که پیروان آن بهیعنی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.