نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۲۹ نتیجه (۰.۰۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -دانشگاه پیام نور http://www.pnu.ac.ir/.../ShowFile.aspx?ID=39339bb3-f837-4074-b5... ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  Farahani , A. Sarmadi ,m.(2004). How to Research, Payame Noor University Press, Tehran. - Farahani, A. (2003). General Physical Education, Payame Noor...  
PDF History of Sport in IRANZAMIN (1)-آکادمی ملی المپیک http://www.olympicacademy.ir/.../1392_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  R. Iran 8:388:40- -Welcome by Morshed Haji Ghasem Khosh Heikal 8:408:45- -Report by Secretary of The symposium Sairafi، Haideh(PhD) 8:458:50- -Welcome by...  
PDF اصل مقاله (398 K)-دانشگاه مححق اردبیلی http://journals.uma.ac.ir/.../article_528_93338945432fadeff97a2... ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  studies in sport sciences, 1999; 1(3):1- 25.  
PDF اصل مقاله (197 K)-دانشگاه چمران اهواز http://qjsd.scu.ac.ir/.../article_11431_a2a0fa44bce594eb05b1f8b... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  هواخواهانی دارند و بر راستی گفتار خود دلایلی ا . استضلع جریان هویتی ایران را بهم متصل کرده 3مثلثی است که رسد زورخانهمی ؛ همچنین حس بالندایران میگرایی که پیروان آن بهیعنی...  
PDF Full Text-Full Text http://joge.ir/.../browse.php?a_id=238&sid=1&slc_lang=e... ۱۳۹۸/۱/۲۶ -  نتایج نشان داد که تنها 34 درصد از این افراد هفته ای کمتر از یک جلسه به فعالیت ورزشی می پردازند. بیشتر افراد سالمند مایل هستند که تا حد ممکن به صورتی مستقل و کارآمد...  
PDF سینا امینیزادهو دکتر داریوش بوستانی-فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای http://www.fipz.ir/Upload/Modules/News/.../004.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -  هواخواهانی دارند و بر راستی گفتار خود دلایلی ا . استضلع جریان هویتی ایران را بهم متصل کرده 3مثلثی است که رسد زورخانهمی ؛ همچنین حس بالندایران میگرایی که پیروان آن بهیعنی...  
PDF دانلود فایل-www.didras.ir http://office.didras.ir/sites/default/.../SE-P28-TCH-01-V05.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  ذکر نام پژوهشگ گروه سکوهاي فناوري اطلاعات و فضاي مجازي –پژوهشکده فناوري اطلاعات 3 11V-11-HCT-29P-ES: کد :  
PDF پزشکی-دانشگاه شاهد http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/.../browse.php?a_id=686&sl... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  نیست مخدز مواد به وابسته افراد دزمان و مانیجس -زوانی پیچیده و عاملی چند ای پدیده اش نخستین مشکلاتی که برای فرد .)3( است اجتماعی اثر ذازی مواد مخدز بر زوی ردد...  
PDF Full-Text (PDF) http://joge.ir/article-1-238-en.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۷ -  یافته ها: عوامل اصلی الزامات شامل 5 عامل اصلی و 23 زیر معیار تعیین شد. 5 عامل اصلی عبارتند از: ایمنی و امنیت محیطی، جذابیت و زیبایی شناسی، ساختار چیدمان داخلی و...  
PDF اصل مقاله (450 K) تطوّر شخصیّت جوانمرد در داستانهای فارسی (بررسی سه... http://lcq-old.modares.ac.ir/.../article_18115_f438e00142dde6f0... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  هام منصف به اوصاف عاا م ا باات اسنانی فا سی ناا حض اخصات ترين فر وسی قديمااهنامة ت )019: 0304(نظر میج ا . به وانی مشاهده می به ن باشتا يافنه هام عاا م و کا هام...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.