نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۲۹ نتیجه (۰.۱۱۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 787.24 K-6-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد... http://www.sportrc.ir/.../article_97204_03517dae07c34c2f7c247fd... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  کاهش توانایی اختلال در عملکرد قلبی منجر می های دیگری چون عضلۀ ها، بافت قلب در اثر این اختلال . )2 ،3(دهد اسکلتی، کبد و ... را تحت تأثیر قرار می بر دستگاه ای است...  
PDF اصل مقاله 862.93 K-6-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد... http://www.sportrc.ir/.../article_97204_a6127b87105cf243c40d9b1... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  کاهش توانایی قلب اختلال در عملکرد قلبی منجر می های دیگری چون عضلۀ اسکلتی، ها، بافتدر اثر این اختلال . انفارکتوس )2 ،3(دهد کبد و ... را تحت تأثیر قرار می عروقی،...  
PDF فصلنامه باغ نظر-اصل مقاله [English] http://www.bagh-sj.com/.../?_action=showPDF&sc=1&articl... ۱۳۹۵/۹/۳۰ -  ... The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture &...  
PDF مقايسه تاثير شير مادر وملودی بر شدت درد ناشی از خونگيری پاشنه پا... http://jap.iums.ac.ir/.../1287721885-A-10-208-1-277b3d2.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  لذا انجام پروسیجر های دردناک مانند خون گیری و نمونه گیری خون از نوزادان می تواند صدمات قابل توجهی را از نظر روحی و روانی بر آنان وارد نماید(3). تحریکات دردناک و...  
PDF -دانشگاه اردبیل http://jast.uma.ac.ir/.../article_528_93338945432fadeff97a24009... ۱۳۹۶/۹/۱۶ -  studies in sport sciences, 1999; 1(3):1- 25.  
PDF PDF 1.12 MB-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jacet.srbiau.ac.ir/.../article_14116_80395b663e64438b86d... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  We utilize the Hive tool in the Hadoop environment to cluster the data, and the Wordnet and SentiWordnet 3.0 tools to analyze the sentiments of fans of Iranian...  
PDF بررسی نقش تفریحات ورزشی بر پدیدهی فرسودگی شغلی کارمندان شرکت کننده در... http://varzesh.abfa-shiraz.ir/sites/.../farsoodgi.pdf ۱۳۹۵/۵/۱۴ -  (31)شودكاهش فشارهاي رواني مي ماده ترند بهتر از افراد كم تحرك آثر است و افرادي كه از نظر جسماني ؤجسماني در تخليه فشارهاي م ( در تحقيقي فشارهاي رواني كارمندان زن...  
PDF مقایسه تاثیر شیر مادر وملودی بر شدت درد ناشی از خونگیری پاشنه پا... http://jap.iums.ac.ir/article-1-5176-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3. استاديار دانشکده پرستاری و مامايی، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان...  
PDF فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 3، بهار 1394-بوشهر http://eprints.bpums.ac.ir/3322/1/jap-v5n3p45-fa.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱ -  دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3. استاديار دانشکده پرستاری و مامايی، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4225/.../danesh-varzesh-tose2.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  با کمک همه اعضای 1334یاری نمود. اولین شماره از این نشریه در بهار لوم تبلیغ عدانشکده دومین شماره از این نشریه با اهداف ترویج و قدرگراننشریه و اساتید...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.