نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲۰۰,۴۵۱ نتیجه (۰.۱۱ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (402 K) ارائه الگو و استراتژی های توسعه ورزش همگانی در... http://faslname.msy.gov.ir/.../article_121_347ba6d0ef227079ce74... ۱۳۹۷/۴/۱۷ -  سالن هاي همگانی را شامل ورزش ورزش 3ریچارد مول ،نظران برخی از صاحب. داند هاي تفریحی یا آمادگی جسمانی می فعالیت ،جسمانی در محیط طبیعی و دانند که تحت هر شرایطی قابل اجراء...  
PDF مطالعه عدالت اجتماعی در برنامه های توسعه از نگاهی نو-دانشگاه امام حسین http://im.ihu.ac.ir/.../article_201762_01872e84fc6bf731e6a3faba... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در دست اجراست 0931تصویب و چهار برنامه آن اجرا شده و برنامه پنجم نیز از ابتداي سال دوم، سوم و چهارم توسعه براي پاسخ به پرسش محوري مقاله مورد تحلیل این تحقیق برنامه...  
PDF اصل مقاله (808 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_7427_61a529da448f60cd890def0c... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  ‌در ‌برداشته ‌است‌علاوه ‌بر آن از یناش اختلافات و ورزش گاهیجابودن خاص ‌جهان ‌در ‌جهت‌ارتقا‌یو ‌آموزش‌یر ‌و ‌عملکرد ‌اجتماعداوطلبانه ‌است، ‌ساختا‌تیبر 36...  
PDF اصل مقاله (807.64 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_7427_61a529da448f60cd890d... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  ‌در ‌برداشته ‌است‌علاوه ‌بر آن از یناش اختلافات و ورزش گاهیجابودن خاص ‌جهان ‌در ‌جهت‌ارتقا‌یو ‌آموزش‌یر ‌و ‌عملکرد ‌اجتماعداوطلبانه ‌است، ‌ساختا‌تیبر 36...  
PDF اصل مقاله (725 K) مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی... http://pkn.journals.isu.ac.ir/.../article_2619_eadc728253293200... ۱۳۹۹/۱/۳ -  در این میان مطالعه 3102دوند )موراي، می مـداران تواند به ادراك سیاسـت دیپلماسی ورزشی در کشورهاي موفق در این زمینه می ایرانی از ورزش به عنوان اهرمی در راستاي تأمین...  
PDF تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد... http://ijn.iums.ac.ir/files/.../anyone-A-10-530-303-55fa5ee.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ -  قبل از قاعدگي بسيار موثر است ،شود پياده روي سريع براي علايم دقيقه 04تا 03روزانه .(9 با ايروبيك ورزش .(3) پيش از قاعدگي مفيد خواهد بود و افسردگي بهبودسبب بتااندورفين...  
PDF اصل مقاله (373 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_512691_a858475b4a8677090f9a... ۱۳۹۵/۲/۱۹ -  دارد وجود رابطه معلولين و جانبازان ورزشي گزارشات و اخبار ورزش به معلولين و جانبازان وگرايش ها رسانه اي حرفه عملكرد بين رسد نظرمي به -3 .است قرار بر معناداري...  
PDF اصل مقاله (373 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_512691_a858475b4a8677090f9a9824... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  دارد وجود رابطه معلولين و جانبازان ورزشي گزارشات و اخبار ورزش به معلولين و جانبازان وگرايش ها رسانه اي حرفه عملكرد بين رسد نظرمي به -3 .است قرار بر معناداري...  
PDF تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد... http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1489-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  علايم دقيقه 04تا 03روزانه .(9 با ايروبيك ورزش .(3) پيش از قاعدگي مفيد خواهد بود و افسردگي بهبودسبب بتااندورفين سطح افزايش كه بين پژوهش قنبري .(9)شود مي رواني مشكلات در...  
PDF تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1072827.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  در دهة اخیر با توجه به حمایت همه جانب0802بیشتر مشهود است(معمری، 2302 – 0302 رشتة ورزشی بین سال های همچنین بدست آوردن عناوین قهرمانی در مسابقات نوجوانان و جوانان و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.