نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۸۴,۱۰۰ نتیجه (۰.۲۵۶ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF مفهومسازی ژئوپلیتیک ورزش-انجمن ژئوپلتیک ایران http://iag.ir/journal/archive/item/download/217 ۱۳۹۶/۴/۲ -  جوانان و ديگران در عرصه ورزش، ساختارهاي اجتماعي را تقويت كنيد م ملل كمك كنيد و ارتباطات اجتماعي را ارتقا دهيد و به حل مناقشات بين مردم، جوامع و تما (. 683 :6002...  
PDF چکیده مقایسه عملکرد دولت نهم با دولتهای قبل در حوزه وزارت علوم ،‌از... http://www.iust.ac.ir/files/site1/pages/gozaresh_88_3_5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  هیئت علمیاجرایی کرد 3 تدوین اساسنامه فدراسیون ورزشهای دانشگاهی کشورهای حاشیه دریای خزر 3 تدوین و ارایه طرح بازارچه های دانشجویی 3 طرح فضاسازی قرانی 3 طرح راه اندازی...  
PDF راهکارهای رسانهای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران-6-پژوهش های... http://www.sportrc.ir/.../article_89260_fa73e317688633aa94cd004... ۱۳۹۸/۴/۲ -  این شواهد نشان 31( گرفته در کشور ما نیز در این زمینه تاکنون موفق صورت های مناسبی برای توسعۀ ورزش همگانی یاستسو اندنبوده اتخاذ و اجرا نشده است. ورزش همگانی داری...  
PDF گزارش فنی از پروژه های بخش ورزش استان-زنجان http://mpo-zn.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=HAz8zCCooww=&... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  خاتمـه دورترینو تکمیل سالن ورزشی روستایی رجعین مربوط به 4831 سال ،شروع پروژه ها سال دورترین و بیشـترین سال خاتمه آنها مشـخص شـده اسـت پروژه جدول زیر که بصورت رنگ قرمز...  
PDF گزارش فنی از پروژه های بخش ورزش استان-زنجان http://mpo-zn.ir/Portals/19/ _1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -  خاتمـه دورترینو تکمیل سالن ورزشی روستایی رجعین مربوط به 4831 سال ،شروع پروژه ها سال دورترین و بیشـترین سال خاتمه آنها مشـخص شـده اسـت پروژه جدول زیر که بصورت رنگ قرمز...  
PDF تاثیرآموزش تغذیه به تنهایی و توام با برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت... http://jmums.mazums.ac.ir/.../mousavi-A-10-29-200-3183c4d.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -  03مدت ه بار در هفته ب 3، (ضربان قلب ذخیره تحقیق نظارت مستقیم یکی از اعضای تیم تحت قهیدق هفته اول 2ر به این ترتیب که گروه ورزش د . شد اجرا درصد ضربان 06 دقیقه با شدت...  
PDF مجلة رشد آموزش تربیت بدنی، مقاله هایی را می پذیرد که در زمینة تربیت... https://www.roshdmag.ir/roshdmag_content/media/.../814.pdf ۱۳۹۳/۷/۲۵ -  جوری حرف می زند که هم شـیرین باشد هم آموزنده. • مخاطبـان اصلی مجلة رشـد تربیـت بدنی، معلمـان ورزش هستند، آموزش وپرورش در سال 39 چه برنامه هایی برای معلمان ورزش دارد؟...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4227/.../danesh-varzesh-tose3.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  هست هدف این نشریه گردآوری مطالبی در جهت کمک و یاری به علمی کردن ورزش در محیط دانشگاهی و جامعه است. 1394 زمستان، سومشماره ،سال اول دانش، ورزش، توسعه...  
PDF ورزش و پوکی استخوان در زنان یائسه-دانشگاه علوم پزشکی یزد http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../O7.pdf ۱۳۹۷/۲/۷ -  استعارضه Dدهد كه ورزش به همراه دريافت کافي کلسيم و ويتامين مي زيادي در کاهش سرعت از دست رفتن تراکم استخوان تأثير براي ثر، مطمئن و ارزان ؤمهاي روش در واقع يکي از...  
PDF اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از... https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2218_58d41ff3f008a5059d05316... ۱۳۹۷/۴/۷ -  این شاس با علائم متفاوت ام .درمانی استفاده نمایند سیاسکلروز پلیمولت ستایتعادل ا برنامه ورزش در آب مهارت شنا 33332990314اطلاعات نویسنده مسئول. تلفن:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.