نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۸۴,۱۰۰ نتیجه (۰.۲۸۹ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
PDF وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشت ههای ورزشی در شبک ههای سیما ازدیدگاه... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0yNjImX2Fj... ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ -  به نظر می رسد پوشش هم زمان تلویزیون، در عامه پسند کردن )مشهور کردن( و برجسته کردن ورزش ها و کمک به جهانى سازى آن ها مؤثر است )بیک و بوسشارت2، 3002(. شبکه های...  
روزنامه ايران86/8/13: ايلخاني زاده: هيچ كس نمي داند اينجا چه خبر است... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1513467 ۱۳۹۵/۹/۲۷ -  com > روزنامه ايران > شماره 3778 13/8/86 > صفحه 19 (ورزشي) > متن ايلخاني زاده: هيچ كس نمي داند اينجا چه خبر است / چوگان؛ ورزش ۳هزار ساله ايراني نويسنده: علي رضايي...  
PDF اصل مقاله (1029 K)-دانشگاه گیلان http://gps.gu.ac.ir/.../pdf_7397_15291b9403bc1bdaa64f9e0bf1561e... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  مشاركت ورزشی زنان در جامعه شهري ايران بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و موردي شهر گرگان مطالعه 3فرغلامرضا خوش ،2محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته، 1*جعفر موسویيدس مديريت...  
PDF بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران.... http://gps.gu.ac.ir/.../article_7397_15291b9403bc1bdaa64f9e0bf1... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  مشاركت ورزشی زنان در جامعه شهري ايران بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و موردي شهر گرگان مطالعه 3فرغلامرضا خوش ،2محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته، 1*جعفر موسویيدس مديريت...  
PDF اصل مقاله (470 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_861_fdc82ddf1b20f7... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
PDF اصل مقاله (552 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_861_b194a2426432f9... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
PDF اصل مقاله (298 K) تمرینات ورزشی و دیابت ملیتوس نوع 2: مروری بر... http://jct.araku.ac.ir/.../article_947_43fca577a3ce7415fce1a949... ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  حساســيت انســوليني و ســازوكارهاي . كند مضاعف مجزا تحريك مي : ز خونسطوح گلوك -كنترل گليسميك پس از ورزش -3 حين ورزش بـا شـدت متوسـط در افـراد :اثرات ورزش هوازي هـاي...  
PDF اصل مقاله (337 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3442_94942cf42319e72eb3... ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ -  02، 0931باشند)پیري، می "ورزش به عنوان کسب و کار ه صور مختلفی تقسیم بندي ورزش انواع مختلفی داشته و ب شد با ورزش همگانی می هاي آن گردد، که یکی از زیرشاخه می در...  
PDF    تعیین شاخصهای افراد مستعد در ورزش تیراندازی-فدراسیون تیراندازی... http://www.irissf.ir/www/pdf/Talent shooting.pdf ۱۳۹۸/۹/۲ -  يورزشهاي استعداد ييمورد استفاده درشناسا مختلفهاي در ورزش يسطح عال يدن به اجرايو رس يي. سن شروع تخصص گرا2.5جدول 53 75 پرسشنامه و سوالات مربوط به آنهاي . مؤلفه3.1جدول...  
PDF اصل مقاله (320 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4464_0dad27b17f624407c9... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  پيشـرفته امـروزي جايگـاه تربيـت ورزش براي پيشبرد اهداف كلان هر كشور مشخص و بـديهي بدني را از ساير علـوم (. آنچه علم تربيت7831است )نصيرزاده، سازد، خيـل عظـيم مخاطبـان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.