نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۹۹,۳۱۴ نتیجه (۰.۲۷۹ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  ورزش 3
جست و جو تنها برای  vca3
نتایج علمی
روزنامه ايران86/8/13: ايلخاني زاده: هيچ كس نمي داند اينجا چه خبر است... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1513467 ۱۳۹۵/۹/۲۷ -  com > روزنامه ايران > شماره 3778 13/8/86 > صفحه 19 (ورزشي) > متن ايلخاني زاده: هيچ كس نمي داند اينجا چه خبر است / چوگان؛ ورزش ۳هزار ساله ايراني نويسنده: علي رضايي...  
PDF اصل مقاله (470 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_861_fdc82ddf1b20f7... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
PDF اصل مقاله (552 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_861_b194a2426432f9... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
PDF اصل مقاله (298 K) تمرینات ورزشی و دیابت ملیتوس نوع 2: مروری بر... http://jct.araku.ac.ir/.../article_947_43fca577a3ce7415fce1a949... ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  حساســيت انســوليني و ســازوكارهاي . كند مضاعف مجزا تحريك مي : ز خونسطوح گلوك -كنترل گليسميك پس از ورزش -3 حين ورزش بـا شـدت متوسـط در افـراد :اثرات ورزش هوازي هـاي...  
PDF اصل مقاله (337 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3442_94942cf42319e72eb3... ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ -  02، 0931باشند)پیري، می "ورزش به عنوان کسب و کار ه صور مختلفی تقسیم بندي ورزش انواع مختلفی داشته و ب شد با ورزش همگانی می هاي آن گردد، که یکی از زیرشاخه می در...  
PDF بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj00NDY0Jl9h... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  پيشـرفته امـروزي جايگـاه تربيـت ورزش براي پيشبرد اهداف كلان هر كشور مشخص و بـديهي بدني را از ساير علـوم (. آنچه علم تربيت7831است )نصيرزاده، سازد، خيـل عظـيم مخاطبـان...  
PDF اصل مقاله (1573 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://journals.ssrc.ac.ir/.../article_853_b84fdf3d51e8f67b636... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  دستخوش تغییرات تشکیلاتی قابل ورزش کشوربخش های اخیر، ها و سالدر دهه بدنی در ایران پس انجمن ملی تربیتگردد که برمی) 0031ۀ (تشکیلاتی ورزش در ایران به ده ۀسابق بدنی به...  
PDF طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران-پژوهشگاه تربیت... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_853_b84fdf3d51e8f67b6362c14... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  دستخوش تغییرات تشکیلاتی قابل ورزش کشوربخش های اخیر، ها و سالدر دهه بدنی در ایران پس انجمن ملی تربیتگردد که برمی) 0031ۀ (تشکیلاتی ورزش در ایران به ده ۀسابق بدنی به...  
PDF شناسایی و مقایسۀ موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی-پژوهشگاه... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_916_22c9f44a3e02d47e98b8671... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  )391 ،9831 متین،( رشد گرایش مردم به بهروواین روند کم است بسیاربه ازای هر نفر در ایران نسبت به سایر کشورها ن ینیازمند مشارکت خیرشدت به ،دهد که دراین حوزهورزشی نشان...  
PDF نظام نامه جامع فرهنگی ورزش کشور.pdf... http://khorasanrazavi.msy.gov.ir/.../14783398831281t4167s20s27j... ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  شوندنامه مید مؤثر در حوزه ورزش که مشمول این نظامسایر افرا( 6 ١رویکردها -3ماده تهذیب و تربیت ورزشیضرورت توجه به همه ابعاد - صدور انقلاب از طریق ورزشکاران...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.