نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۷,۴۶۴ نتیجه (۰.۱۴۱ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  www.90.tv
جست و جو تنها برای  www.90tv.ir
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120732-9563-4.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ -  BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A BU /jnAj ¬B¯Bª¦v«...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120840-9563-7.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ¤BªîA...  
SID.ir | List of Reference(s) A COMPARISON OF GOAL ATTAINMENT OF “90”... http://www.sid.ir/En/Journal/Reference.aspx?ID=289304 ۱۳۹۷/۳/۲۸ -  .. English فارسی List of Reference(s) A COMPARISON OF GOAL ATTAINMENT OF “90” TV PROGRAM FROM SOCCER EXPERTS’, MANAGERS AND REFEREES’ VIEW POINTS There is no...  
SID.ir | List of Citation(s) A COMPARISON OF GOAL ATTAINMENT OF “90”... http://www.sid.ir/En/Journal/Supporting.aspx?ID=289304 ۱۳۹۶/۱۲/۶ -  .. English فارسی List of Citation(s) A COMPARISON OF GOAL ATTAINMENT OF “90” TV PROGRAM FROM SOCCER EXPERTS’, MANAGERS AND REFEREES’ VIEW POINTS There is no...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120805-9563-6.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ¤±Çwn JB®Ç]...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130123120858-9563-8.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ° ¬Aom¯ KeBæ...  
PDF دریافت-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/storage/Files/20130123120932-9563-10.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۲ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ° ‰¼hdU...  
PDF PDF (1135 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب http://ijeee.azad.ac.ir/.../article_510913_bf1a779d06c6188e52d1... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  307.7 10.09 79 CD2-EV2 897.3 397.6 499.7 16.38 44 TV2 1051.9 753.2 298.7 9.79 72 CM3 1626.5 1466.3 160.2 5.25 90 CD4 217.6 47.2 170.4 5.59 22 TV3 1247.6 779.9...  
SID.ir | A COMPARISON OF GOAL ATTAINMENT OF “90” TV PROGRAM FROM... http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=289304 ۱۳۹۶/۱۰/۸ -  , DAMIRCHI A., EBRAHIMI POUR S. * Abstract: Objective: The purpose of this study was to compare the levels of achievement of TV sport program “90” toward its...  
SID.ir | List of Reference(s) A COMPARISON OF GOAL ATTAINMENT OF “90”... https://www.sid.ir/En/Journal/Reference.aspx?ID=289304 ۱۳۹۸/۲/۱۹ -  .. English فارسی List of Reference(s) A COMPARISON OF GOAL ATTAINMENT OF “90” TV PROGRAM FROM SOCCER EXPERTS’, MANAGERS AND REFEREES’ VIEW POINTS There is no...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.