نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۷,۴۶۴ نتیجه (۱.۷۶۶ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  www.90.tv
جست و جو تنها برای  www.90tv.ir
نتایج علمی
PDF pakdel_phd_thesis.pdf-وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان http://pakdel.iut.ac.ir/sites/.../pakdel_phd_thesis.pdf ۱۳۹۴/۲/۱ -  Dr. Ir. L. Speelman, in het openbaar te verdedigen op Woensdag 30 Juni 2004 des namiddags te vier uur in de Aula. Genetic Analysis of...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی تهران-Download https://www.tums.ac.ir/.../bashiri2018.pdf-sh-rniakank-2020-01-... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  each parameter the score below 90 means there is the defect in it. We organized each IV A -CPT parameter as follow: . {1, if TV A - CPT parameters .2: 90 newpnnt=...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100302-9616-241.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  ها در انقلاب ليبي بررسي و علل آن تحليل شده اسـت ترين اقدامات رسانه مهم ها بعد از به پايان رسيدن جنگ داخلي در ليبي وارد كارزار جدي شدند و سعي دارند تا نقش خـود را...  
PDF دریافت گواهی PDF مقاله-مرجع دانش http://www.civilica.com/.../PdfExport-ICME10_136=اثر-آلومینیم-ب... ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ -  276000 841.890000] /Contents 9 0 R /Rotate 0 /Group << /Type /Group /S /Transparency /CS /DeviceRGB >> /Annots [ 7 0 R ] /PZ 1 >> endobj 9 0 obj <</Filter...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-476-137343.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  Anisidine Value (AnV) AnV of oxidized oils was determined according to AOCS (1998) recommended method Cd 18-90. Totox Value (TV) The Totox value was obtained...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115090112-9723-158.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  ³M jB®TwA BM »®¼ªi 1390ºj Ç 169 ²nBª{ Ç ©Tv¼M ¤Bw Ë 114 ³Ç‾ :j±{»Ç« ³æÀi ³ª¦4 °j nj ¬C ³«B‾oM ³4 Sv‾Aj»« ° ¬±ª¦/ÇÒU¿> :k½o¼Ç£ nAoÇ ©TÇw jn±Ç« ³Ç‾ ,k¼®ÇÇ4 ©TÇÇw ¨BÇ« A...  
PDF 14248-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://srbiau.ac.ir/Files/ABSTRACT-language/14248.pdf ۱۳۹۴/۸/۸ -  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / jBMC¼ve ¥U 90 / / / / / / / / /...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115085942-9723-113.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  ,SwA ºBµ7½oíÇU ,»®Çw ° ³í¼Ç{ ºBª¦î ¬B¼« nj B«A (17)/SwA :pA SwA RnBLî ¬C ½oUoM ³@ (18)²k½jo£ ³ÄAnA »‾±£ B‾±£ Bǽ ³ªµ ¬B¼« nj ³@ ºnBT>£ B½ »¦ªî oªTv« ¶±¼{ ° x°n> 1390...  
PDF -کتابخانه حقوق و قوانین کنگره امریکا https://www.congress.gov/114/crpt/.../CRPT-114hrpt102.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  L. SIMMONS II, Staff Director VerDate Sep 11 2014 12:52 May 06, 2015 Jkt 094373 PO 00000 Frm 00004 Fmt 5904 Sfmt 5904 E:\HR\OC\HR102.XXX HR102em cd on al d on...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://mjiri.iums.ac.ir/article-1-4000-en.pdf ۱۳۹۵/۷/۳۰ -  low level of PA was statistically higher in girls than in boys (p<0.05).The frequency of high TV watch- ing was similar in boys and girls. The rate of high ST, high computer...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.